Fysisk arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø handler om vores omgivelserne på arbejdspladsen og arbejdsmiljøets påvirkning på kroppen.

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Fysisk arbejdsmiljø er: Bygninger, indretning, indeklima og støj, forflytninger, løft, eksponering for kemi, vådt arbejde, biologiske agenser osv.

Med andre ord omfatter fysisk arbejdsmiljø alle de mange faktorer på og omkring arbejdet og arbejdsstedet, som tilsammen udgør de fysiske rammer, vi arbejder i og deres virkning på os.

Dansk Sygeplejeråds undersøgelse fra 2019 af sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø viser, at mere end hver 4. sygeplejersker inden for de sidste 14 dage, har taget [smerterstillende]medicin for at klare arbejdsdagen. Dårlig belysning er også et problem for hver 4. sygeplejerske.

Emner om fysisk arbejdsmiljø

På disse sider kan du hente viden, værktøjer og inspiration til arbejdsmiljøindsatsen på en lang række områder i det fysiske arbejdsmiljø: