Hvis du er AMiR eller leder i en byggeproces

Når du bliver involveret i byggeprocesser, er det væsentligt, at du er opmærksom på, hvem du repræsenterer og at du bringer viden ind fra jeres hverdag og daglige arbejdsgange

Når du som AMiR eller leder er involveret i en byggeproces

Du skal vide, hvem du repræsenterer og inddrage deres viden og idéer om gode og sikre arbejdsgange/arbejdsprocesser.

Du skal være ekspert på hverdagen og de funktioner, der skal varetages i de pågældende lokaler.

Du kan komme med eksempler på arbejdsgange, der pt. er uhensigtsmæssige fx placering af depotrum eller stikkontakter, der medfører ledning man kan falde over m.m.

Du kan inddrage jeres APV på det fysiske område, så de gener der fremgår forsøges løst.

Din viden om behov for flugtveje og indretning i forbindelse med voldsforebyggelse er også relevant.

Jeres opgave er bl.a. at sikre:

  • at der kan etableres en forsvarlig arbejdsgang, herunder forsvarlige forhold for transport og oplagring
  • eventuelle farer og gener fra arbejdsprocesser, herunder udvikling af støv eller anden luftforurening, stråling, ekstreme temperaturer, støj, ildelugt m.v., kan begrænses mest muligt
  • bygninger, anlæg, installationer m.v. kan anvendes, herunder rengøres, vedligeholdes og efterses m.v.

Fra Bekendtgørelse om fast arbejdssteders indretning §7

I skal også sikre, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt under selve byggeprocessen, så I ikke går i støj og møg.