Indeklima

Indeklimaet på arbejdspladsen er væsentligt for trivslen og et godt arbejdsmiljø for den enkelte.

Indeklimaproblemer

Indeklimaproblemer kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads og hænge sammen med arbejdsopgaver og de fysiske rammer, men en række indeklimaproblemer er genkendelige for mange medarbejdere, fx varme/kulde, træk, lys, støj, statisk elektricitet.

På Indeklimaportalen.dk kan du finde samlet viden om:

  • Typer af indeklimaproblemer - på sygehuse, plejehjem, kontorer, uddannelsesinstitutioner m.m.
  • Årsager til indeklimaproblemer
  • Henvisning til love og regler
  • Arbejdsgivers, arbejdsmiljøorganisationens og den enkelte medarbejders roller og opgaver i forbindelse med indeklimaproblemer
  • Løsning af problemerne og evt. brug af ekstern hjælp

Hjemmesiden har også 'Månedens tema'. Eksempler på temaer i 2018: Har du fået nok af varmen, bedre luftkvalitet på sygehusene og irriterede øjne kan skyldes tør luft.

Om indeklimaportalen

Portalen er udarbejdet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø, Velfærd og Offentlig administration (BFA)
Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø er godkendt af beskæftigelsesministeren. I rådene sidder repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (arbejdsgivere og arbejdstagere).

Dansk Sygeplejeråd er repræsenteret i BFA Velfærd og Offentlig administration. I regi af BFA medvirker Dansk Sygeplejeråd til at udarbejde informationsmaterialer, vejledning og gennemfører aktiviteter, der er særlig relevant for fx sygeplejersker.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds medlemspanelsundersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø viser, at 2 % af de adspurgte sygeplejersker er generet af andres tobaksrøg i arbejdstiden.

2017: Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø