Arbejdstid og arbejdsmiljø

Overholder I reglerne i henhold til arbejdsmiljøloven og aftalen om hviletid og fridøgn? Find vej til et tjek.

Hvileperiode og fridøgn

  • Har I en lokal aftale om nedsættelse af hviletid fra 11 til 8 timer og/eller udskydelse af fridøgn i henhold til aftalen om hviletid og fridøgn?
  • Har de ansatte i regionerne indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden jvf. § 4 i aftalen om trivsel og sundhed?
  • Søger ledelsen ved arbejdstidsplanlægningen i videst muligt omfang at mindske forekomsten og gener af natarbejde i henhold til aftalen om trivsel og sundhed

Find viden om

Mere om hvileperiode og fridøgn iht. Arbejdsmiljøloven

Find mere viden om arbejdstid og arbejdsmiljø