Hvis du er AMiR eller leder i arbejdsmiljøgruppen

Der er en lang række ting, du som AMiR eller leder kan være med til at sætte i værk på arbejdspladsen for at mindske gener ved natarbejde.

Hvis I vil reducere gener ved natarbejder på jeres arbejdsplads, kan I fx sætte fokus arbejdstidstilrettelæggelse, powernap, kost, lys, powernap, opgaver om natten, kultur og hviletid

Regler

Arbejdsmiljøorganisationen/MED har til opgave, at påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed (Bekendtgørelse 1181, § 18, stk. 2). Det kan I fx gøre ved at sætte natarbejde på dagsordenen og drøfte, hvordan I på jeres arbejdsplads tilrettelægger arbejdet og hvad den enkelte medarbejder skal være opmærksom på, fx når vagter planlægges eller byttes.