NARFE anbefalingerne

Anbefalinger til et sundere skiftarbejde

En gruppe arbejdsmedicinere under Dublin-instituttet står bag nedenstående anbefalinger om tilrettelæggelse af natarbejde:

 1. Formindsk fast natarbejde
 2. Reducer antallet af nattevagter i træk: Der bør kun arbejdes 2-4 i træk
 3. Undgå korte intervaller (7, 8 eller 10 timer) mellem to vagter
 4. Planlæg systemet så det indeholder flest mulige friweekender
 5. Undgå lange vagter
 6. Tilpas vagtlængden til arbejdskravene
 7. Overvej kortere natskift
 8. Roter med uret (morgenvagt, så eftermiddagsvagt og nattevagt)
 9. Begynd ikke morgenvagten for tidligt
 10. Gør tidspunkterne for vagtskifte fleksibelt, hvis det er muligt
 11. Bevar et regelmæssigt skiftesystem
 12. Tillad mulighed for individuel fleksibilitet
 13. Begræns afvigelser fra det planlagte skiftesystem
 14. Informer i god tid om skifteplanen og eventuelle afvigelser herfra