Forebyg hudlidelser som AMiR eller leder i arbejdsmiljøgruppen

Sæt fokus på eksponeringsrisikoen og instruktion

Som AMiR eller leder i arbejdsmiljøgruppen er det muligt at sætte fokus på eksponeringsrisikoen samt på instruktion i forebyggelse af hudlidelser.

Vær opmærksom på:

Kortlæggelse af risikofaktorer

I APV-indsatsen kan de risikofaktorer, der kan belaste huden kortlægges – bl.a. kemiske stoffer, sæber, desinfektionsmidler, handsker m.m.

Udfasning

Er det muligt at udfase eller helt erstatte belastende kemiske stoffer og materialer i arbejdet?

Ændrede arbejdsgange

Er der arbejdsprocesser, der medvirker til eksponering af vådt arbejde, kemiske stoffer og materialer og  kan disse ændres?

Løbende instruktion

Løbende at instruere og oplære kollegaer og nyansatte i ”sund hud” rutiner.