Hvis du er AMiR og leder i arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen kan være med til at påvirke den kultur, der er på arbejdspladsen i forhold til at forebygge stikskader

I skal være opmærksomme på at:

  • I får indflydelse på indkøb af utensilier, så de er tilpasset jeres arbejdsgange og risikoen for kontakt med urent udstyr minimeres
  • I følger op på stikskader for at forhindre, at det sker igen.
  • Kolleger ved, hvad de skal gøre ved et stikuheld.

Regler
Reglerne om forebyggelse og håndtering af stikskader bygger på et EU-direktiv.
I Danmark er direktivet implementeret i gældende arbejdsmiljølovgivning og Arbejdstilsynet har udarbejdet AT-vejledningen 10.1.1 på området.