Psykisk arbejdsmiljø

Parametre vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Er der lavet arbejdspladsvurdering (APV), arbejdsklimaundersøgelse, trivselsmåling eller andre medarbejdertilfredshedsundersøgelser? Bed evt. om at få dem udleveret og undersøg, hvad de viser, herunder om der er kortlægning og handlingsplan vedrørende:

  • Stress – herunder specifikt fokus på indflydelse, mening i arbejde, forudsigelighed, social støtte, belønning/anerkendelse, krav (kvantitative/kvalitative), retfærdighed, tillid og samarbejde.
  • Organisering af arbejdet
  • Mobning, chikane
  • Vold og trusler om vold
  • Arbejdsklima/konfliktniveau

Mere om trivselsmålinger for

Regionalt ansatte (link mangler -kreds hovedstaden)
Kommunalt ansatte (link mangler -kreds hovedstaden)

Stress, vold og chikane

Hvilke retningslinjer er lavet vedr. stress og vold, mobning og chikane i henhold til aftalen om trivsel og sundhed? Bliver de efterlevet i den konkrete sag?

Retningslinjerne om stress, vold, chikane for

Regionalt ansatte (link mangler -kreds hovedstaden)
Kommunalt ansatte (link mangler -kreds hovedstaden)

Sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde

Ledelsen i det øverste MED-udvalg skal i tilknytning til budgetforhandlinger redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængden - jvf. aftalen om trivsel og sundhed. Hvad viser denne redegørelse?

Retningslinjer for pligt til at redegøre for sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde for

Regionalt ansatte (link mangler -kreds hovedstaden)
Kommunalt ansatte (link mangler -kreds hovedstaden)