Arbejdsmiljøet i special og almen praksis

En lille arbejdsplads kan også få store problemer, hvis arbejdsmiljøet ikke er godt. Vejledningen om arbejdsmiljø i special og almen praksis beskriver almindeligt forekomne arbejdsmiljøproblemer og gode råd til at arbejde med at løse dem.

Branchevejledning

BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har udarbejdet en elektronisk branchevejledning om arbejdsmiljøet i special og almen praksis. Vejledningen er godkendt af Arbejdstilsynet, og den lever dermed op til kravene i arbejdsmiljøloven.

Branchevejledningen sætter fokus arbejdsmiljøproblemstillinger i forbindelse med behandlingen af patienter, arbejdspladsens indretning, ergonomi og det psykiske arbejdsmiljø og er et udtryk for god praksis i forhold til arbejdsmiljøarbejdet i special og almen praksis .

Indhold i branchevejledningen

Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at virksomheder skal udarbejde en arbejdspladsvurdering – en APV. Det gælder også på små arbejdspladser, hvor man ikke har en Arbejdsmiljøorganisation. Derfor indeholder branchevejledningen også gode råd til, hvordan små arbejdspladser kan udarbejde APV og hvordan APV’en kan bruges til at sikre et systematisk arbejde med arbejdsmiljøet.

På BrancheFællesskab for Arbejdsmiljøs hjemmeside kan du læse hele branchevejledningen.