Arbejdsmiljøet i special og almen praksis

En lille arbejdsplads kan også få store problemer, hvis arbejdsmiljøet ikke er godt. Vejledning om arbejdsmiljø i special og almen praksis beskriver almindeligt forekomne arbejdsmiljøproblemer og gode råd til at arbejde med at løse dem.

Vejledning

BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har på deres hjemmeside fokus på arbejdsmiljøet i special og almen praksis. Vejledningen sætter fokus på arbejdsmiljøproblemstillinger i forbindelse med behandlingen af patienter, arbejdspladsens indretning, ergonomi og det psykiske arbejdsmiljø, og er et udtryk for god praksis i forhold til arbejdsmiljøarbejdet i special og almen praksis .

Se vejledningen.