Faglig forsvarlighed

Vi kender det vist alle dage, hvor vi står tilbage med oplevelsen af ikke at kunne yde faglig forsvarlig sygepleje og med følelsen af utilstrækkelighed. Det påvirker arbejdsmiljøet negativt.

Ligeledes påvirker arbejdsmiljøet i høj grad muligheden for at udføre forsvarlig sygepleje og sygeplejerskers oplevelse af kvalitet i plejen.

Situationer som opleves fagligt uforsvarlige opstår, når prioriteringer bevirker, at patienter og borgere ikke får den (livs-)nødvendige pleje og behandling. Det kan have mange årsager, fx ressourcer, arbejdsgange, kompetencer og/eller mængden af opgaver.

Seks film om faglighed under pres

DSR ønsker med de seks korte film, at illustrere situationer fra hverdagen, hvor fagligheden – og den enkelte sygeplejerske - kommer under pres. Årsagen er, at det er væsentligt, at det ikke gøres til et individuelt problem, om den enkelte sygeplejerske har mulighed for at udføre faglig forsvarlig sygepleje.

Travl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rummelighed

 

 

 

 

 

 

 

 

Stærke følelser

 

 

 

 

 

 

 

 

Sårbar

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellem to stole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under pres

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær med til at skabe debat på din arbejdsplads