Fakta om ulykkesanalyse

Information for AMiR og ledere i arbejdsmiljøgruppen

Hvad siger loven?

Arbejdspladsens Arbejdsmiljøorganisation (AMO) har pligt til at undersøge ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb dertil, samt til at gennemføre foranstaltninger, som forhindrer gentagelser.

Hvad er Arbejdsmiljøgruppens / AMiRs opgave?

Når en arbejdsulykke anmeldes skal AMO have en kopi af anmeldelsen. Dette sker blandt andet for, at AMO/ den lokale Arbejdsmiljøgruppe kan analysere ulykken og tage skridt til at forebygge gentagelser.

Arbejdet med at anmelde og analysere arbejdsulykker gribes forskelligt an på forskellige arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at alle på arbejdspladsen sætter sig grundigt ind i arbejdspladsens lokale rutiner for anmeldelse og analyse af arbejdsulykker.

I forbindelse med ulykkesanalyse er det også vigtigt, at MED/Arbejdsmiljøgruppen er helt klar over, hvordan den kan formidle resultater fra ulykkesanalyser videre, hvis det fx viser sig at:

  • Viden om ulykker og forebyggelse er noget, som hele organisationen kan have gavn af at kende
  • Der er behov for forebyggelsesinitiativer, som den lokale Arbejdsmiljøgruppe ikke selv kan sætte i værk

Værktøjskassen

Arbejdstilsynet har udarbejdet en Guide til læring af ulykker  i denne vejledning. Guiden kan bruges af alle virksomheder og typer af arbejdsulykker. Formålet er at

  • afdække den kæde af hændelser, der gik forud for ulykken
  • afdække samspillet melælem fysiske og personlige svigt og svigt i planlægningen
  • undersøge, om der kan ske tilsvarende ulykker også andre steder på arbejdspladsen
  • identificere hvor sikkerheden skal forbedres

Andre artikler og links: