Fastholdelse og inklusion

Tag hånd om det psyksiske arbejdsmiljø, når medarbejdere med nedsat arbejdsevne skal inkluderes eller fastholdes på arbejdpladsen

Arbejdsmiljørådet har en side med viden og værktøjer til, hvordan såvel medarbejdere med nedsat arbejdsevne, ledere, kollegaer og arbejdsmiljøorganisationen/MED kan sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen i forbindelse med fastholdelse og inklusion.

Se siden her

Anbefalinger, når medarbejder skal fastholdes på arbejdspladsen

Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter har sammen har udarbejdet 20 anbefalinger. Anbefalingerne bygger på erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden på området.

Hensigten med anbefalingerne er, at give virksomheder inspiration og vejledning til at ansætte eller fastholde mennesker med en nedsat fysisk eller psykisk arbejdsevne.

De 20 anbefalinger er opdelt i tre temaer:

  • At forberede arbejdspladsen til inklusion
  • Inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne
  • Løbende forventningsafstemning og evaluering.

Se de 20 anbefalinger i pjecen 'Et godt psykisk arbejdsmiljø – når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen'.