Forsikring - sådan er du dækket, når du deltager i kurser ved DSR

Som TR, FTR og AMiR er du dækket ved ulykkestilfælde, der er sket under kurser og møder arrangeret af DSR.

Der er tegnet en kollektiv arbejdsskadeforsikring gennem ALKA-forsikringsselskab med dækning ved invaliditet eller død

for FTR og TR. Forsikringen dækker ulykkestilfælde, der er indtruffet under kurser og møder, samt den direkte vej/rejse til og fra møder/kurser arrangeret af DSR.

Den dækker tillidsvalgte valgt på det regionale, kommunale eller statslige område.

Derudover har DSR tegnet en kollektiv gruppeulykkesforsikring i Tryg-forsikringsselskab, der dækker Arbejdsmiljørepræsentanter, SLS-bestyrelsesrepræsentanter, SLS-repræsentanter, kredsbestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer i lederforeningen, samt disses suppleanter og ansatte på kredskontorer.

Forsikringen dækker ulykkestilfælde, der er indtruffet under kurser og møder, samt den direkte vej/rejse til og fra møder/kurser arrangeret af DSR.

Forsikringerne dækker hele døgnet på alle møder/kurser. 

Såfremt man i disse situationer udsættes for en arbejdsskade skal anmeldelse for ovenstående tillidsvalgte ske via kredsen eller DSR centralt til forsikringsselskabet.