Kulturel grænseløshed

Arbejdspladsens og medarbejderens værdier bliver mere sammenfaldende. Det betyder, at man som medarbejder kan have svært ved at holde distance til sin arbejdsplads.

Når en arbejdsplads ønsker at forme medarbejdernes værdier, forståelse af omverdenen og selvopfattelse, er der tale om kulturel grænseløshed. Det er ikke tilstrækkeligt for arbejdspladsen, at medarbejderen stiller sin faglighed til rådighed. De menneskelige ressourcer skal også i spil og tilpasse sig arbejdspladsens værdier.

Det er ikke nyt for sygeplejersker, at have både sin faglighed og sine menneskelige værdier med i arbejdet. Udfordringen opstår, når fokus på den enkeltes personlige kvaliteter konstant bevirker, at der er behov for forandring, læring og personlig udvikling. Det kan give en oplevelse af at jage et mål, der hele tiden flytter sig.

Værdier er ofte bredt og luftigt formuleret. De kan fx være vanskelige at være uenige i, at skabe gode organisatoriske og sociale rammer, hvor kreativitet og nytænkning har gode vilkår. Det kan imidlertid være vanskeligt at vide, hvornår man lever op til værdien.

Derfor bliver det også den enkelte medarbejder, der kommer til at stå med en udfordring i forhold til at sætte grænser for sin egen forpligtelse overfor værdierne og dermed også over for arbejdspladsen og fællesskabet.

Case

Lise arbejder som sygeplejelærer på en skole, som har arbejdet med at formulere kerne-værdier for arbejdet. Dialog, åbenhed og kompetence er de styrende værdier. Efterfølgende har hendes leder snakket meget om, at det er en tillidserklæring til medarbejderne og at de nu selv i højere grad skal bruge deres dømmekraft og tilrettelægge en faglig tilfredsstillende løsning af arbejdsopgaverne som følge heraf.

Lise føler sig mere og mere presset, fordi der ikke altid er tid og plads til at udføre alle arbejdsopgaverne på en god måde. Hun har snakket med sin kollega, Henriette, som har det på samme måde. Der er dog ingen af dem, der har taget det op med ledelsen, for de har jo svært ved at være uenige i arbejdspladsens værdier.

 

 

Spørgsmål til dig som læser:

  • Hvad tænker du om, at skolens værdier skal stikke brugbare retningslinjer ud for arbejdet?
  • Hvordan kan Lise og Henriette påpege dilemmaet omkring skolens værdier og deres mulighed for at udføre arbejdet på en god måde?
Fakta

Social støtte i arbejdet: Tre ud af fire sygeplejersker oplever kollegial hjælp og støtte i arbejdet. Det er højt i forhold til andre danske lønmodtagere. Når det kommer til ledelsesmæssig støtte, oplever sygeplejerskerne imidlertid ringere grad af støtte end danske lønmodtagere generelt.