Grænseløshed i tid og rum

Arbejdet kan ske fra forskellige steder og tidspunkter på døgnet

Langt de fleste sygeplejersker udfører arbejdet på selve arbejdspladsen, fordi det er der patienterne, borgerne eller de studerende er. Alligevel er der en stadig større gruppe, der også løser arbejdsopgaver uden for arbejdspladsen.

Derfor er det væsentligt, at sygeplejersker drøfter grænseløst arbejde i forhold til tid og rum. Undervisere kan forberede sig hjemme, tillidsvalgte besvare mail fra tog eller bus, materialer til møder eller arbejdsgrupper kan læses mange andre steder end på arbejdspladsen.

Arbejdstiden kan på den måde bevæge sig ind i privatsfæren og arbejdstiden komme under opløsning. Det kan give en god sammenhæng, og det kan resulterer i en tidspresset og usammenhængende hverdag.

En af udfordringerne ved selv at tilrettelægge, hvor og hvornår opgaverne bliver løst, er at flere opgaver ofte kræver opmærksomhed på samme tid, og at man sommetider får sagt ’ja’ til mere, end man kan nå. Det kan medvirke til, at det bliver sværere at være nærværende i den konkrete opgave eller situation, når man føler, at man skal være et andet sted også.

Når man selv tilrettelægger, hvor og hvornår man udfører arbejdsopgaverne, kan det få indflydelse på det sociale fællesskab på arbejdspladsen, fx fordi man måske ikke fysisk er til stede på samme tid.

Case

Petra er tillidsvalgt og arbejder som hjemmesygeplejerske. Hun er meget engageret i sit arbejde og deltager blandt andet i en arbejdsgruppe omkring nogle omstruktureringer, som kommunen har sat gang i. Petra kan læse sine arbejdsmails på den arbejdsmobiltelefon, hun har fået udleveret af sin arbejdsgiver. Det er nemt og hurtigt, og hun er glad for det, for det giver hende mulighed for hele tiden at være på forkant med, hvad der skal ske.

Det første hun gør om morgenen, inden hun vækker sine børn, er lige at tjekke sine mails for at være opdateret, når hun møder ind på arbejde. Hendes mand, Lars, synes det er fint, at Petra er så engageret i sit job, selvom det nogle gange kan blive lidt for meget, når hendes kolleger og leder ringer hende op derhjemme eller når Petra skal lave noget udviklings-arbejde i weekenden, når de er i sommerhus. Nogle gange synes Lars, at Petra kan virke fjern. Det har givet et par skænderier, og de har måttet aftale, at det ikke er noget, der skal ske overfor børnene.

 

Spørgsmål til dig som læser

  • På hvilken måde vil du definere og beskrive Petras arbejdstid?
  • Hvilke konsekvenser kan det have for Petra, at hendes arbejde flyder fra arbejdspladsen til hjemmet?
Fakta

Tænker på arbejde i fritiden:
Halvdelen af sygeplejerskerne tænker altid eller ofte på deres arbejde, når de har fri. Der er en tendens til, at det især er de statsansatte sygeplejersker, der tænker på deres arbejde i fritiden.

Tilgængelig for arbejdspladsen i fritiden
Mere end hver tredje angiver, at de altid eller ofte er tilgængelige for arbejdspladsen, når de har fri. Her ligger de statsansatte i top med knap halvdelen, der oplever dette.