Organisatorisk grænseløshed

Den enkelte medarbejder får et større ansvar for at tilrettelægge arbejdet

Fleksibilitet i hverdagen

Når vi taler om organisatorisk grænseløshed handler det om, at opgaverne i større udstrækning bliver tilrettelagt mere situationsbaseret og fleksibelt. Sygeplejersker påtager sig nye opgaver, og ophører med andre.

Det kan skabe mere fleksible arbejdsgange, mere ansvar for at tilrettelægge arbejdet, større arbejdsglæde og mulighed for udvikling af nye kompetencer. Det kan imidlertid også bevirke, at det for den enkelte medarbejder bliver mindre klart, hvad forventningerne er, og hvad der er ’mit’ ansvar. I arbejdsmiljøterminologi taler man om dette som rolleuklarhed og mange sygeplejersker oplever ofte, at det især er målene, som er uklare.

Trenden med større indflydelse på opgavevaretagelse, selvledelse og individuel ansvarlig-gørelse kan ramle ind i høje produktivitetskrav, standarder og øget kontrol. Der kan også opstå uoverensstemmelser mellem kolleger om, hvem der skal løse en opgave – enten fordi det er en opgave, der giver prestige eller fordi der er modstridende forventninger til løsning af opgaven.

Case

Mette er sygeplejerske på en akut modtageafdeling. Hun mener, at det er vigtigt med udfordringer i dagligdagen. Derfor er hun også glad for at være involveret i et tværgående udviklingsprojekt på sygehuset. Det gør, at Mette møder kollegaer fra andre faggrupper og det er meget inspirerende. Arbejdsgruppen har fået mulighed for at komme på et par kursusdage sammen, for at blive klædt på til opgaven.

Efterhånden som projektet tager fart, tager det mere og mere af Mettes tid og det går ud over de opgaver, hun normalt skal varetage på afdelingen. Mette synes, det er svært at få tingene til at balancere. Ofte føler hun, at hun hverken leverer varen i forhold til udviklings-projektet eller på afdelingen, og at det er svært at vurdere, hvornår hun har udført arbejdet godt nok.

Spørgsmål til dig som læser:

  • Hvad tror du er årsag til, at Mette har svært ved at få tingene til at balancere?
  • Hvilke konsekvenser kan det have for Mette på kort og lang sigt?
  • På hvilken måde tror du, at Mettes arbejdssituation og udfordringer påvirker hendes fremtidige karrieremuligheder?
Fakta

Rolleklarhed i arbejdet (ansvarsområde, forventninger, selvbestemmelse og klare mål)
Mere end halvdelen af sygeplejerskerne svarer, at der er høj grad af rolleklarhed. Den laveste grad af klarhed er i forhold til mål. (Sygeplejersker ligger samlet set meget tæt på landsgennemsnittet).

Rollekonflikt (fx unødvendige opgaver, løse opgaver andre skulle løse, modstridende krav)
Rollekonflikter er almindeligt forekommende blandt sygeplejersker og det er store forskelle på tværs af ansættelsesområder.

Arbejdsmængde (opgaverne ujævnt fordelt, opgaverne hober sig op)
Sygeplejersker oplever en væsentlig højere arbejdsmængde end danske lønmodtagere generelt. Men inden for sygeplejerskegruppen er der også stor variation. Fx oplever underviserne på Professionshøjskolerne og Social- og Sundhedsskolerne meget høje krav mht. arbejdsmængde.

Kilde: 'Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker'