Politisk grænseløshed

Med større frihed og ansvar oplever medarbejderen ofte at få et stort medansvar for virksomhedens beslutninger og resultater

Politikkerne på sygeplejerskernes arbejdspladser har fokus på, at det skal være muligt for alle medarbejdere, at yde deres bedste i forhold til kompetencer og arbejdspladsens opgaver og mål. Der er fokus på at løse opgaverne professionelt og på at samarbejde med patient/bruger, pårørende og andre samarbejdsparter.

Sygeplejersker har stor tradition for at tage medansvar for arbejdspladsens renommé og for tilfredsheden fra brugerne (patienter, borgere, studerende m.fl.). Der er ikke i den forstand en modsætning mellem arbejdsgiverens og medarbejderens interesse.

Mange identificerer sig med arbejdspladsen på den måde, at når det går godt for arbejds-pladsen (høj brugertilfredshed, målene bliver nået og budget overholdt fx), så giver det en oplevelse af at lykkes og at have et meningsfuldt arbejde.

Når der ikke er en klar modsætning mellem arbejdsgiver og medarbejders interesse, er der tale om politisk grænseløshed.

I den politiske grænseløshed er der en risiko for, at den enkelte medarbejder kan komme til at stå alene i situationer med konflikter med arbejdsgiver. Det kan betyde, at problemer om - fx, hvor fleksibel arbejdspladsen kan forvente at en medarbejder er for at sikre, at produktivitet og kvalitet er i top – ikke bliver drøftet.

Case

Jonas har været rigtig glad for sit job som sygeplejerske på en thoraxkirurgisk afdeling, hvor han har været, siden han blev uddannet sygeplejerske for 12 år siden. Han har altid ydet en god indsats, har tit givet den en ekstra skalle og taget en dobbeltvagt, hvis der var brug for det. Han har også fået lov til at tage flere faglige kurser gennem årene, så han har opnået en god status i afdelingen og det har udløst mange personlige kvalifikationstillæg. Men nu er Jonas blevet opsagt, fordi afdelingen skal spare i forbindelse med en fusion med en afdeling på et andet sygehus, der ligger 50 km væk. Jonas har ikke ytret ønske om at flytte med.

Han kan godt se, at det måske ikke kan være så meget anderledes, men han er alligevel dybt såret, da hans leder giver ham beskeden. ”Her gik jeg og troede, at jeg var en værdsat medarbejder, og så duer man ikke.”

Spørgsmål til dig som læser

  • Giver den mere individuelle varetagelse af Jonas’ interesser gennem hans tid på thoraxkirurgisk afdeling smidighed eller konflikter og i så fald hvorfor?
  • Hvis man som Jonas har en høj grad af indflydelse på sine arbejdsvilkår, hvordan kan det påvirke den fælles oplevelse af retfærdighed og tillid?
Fakta

Stress
15 % af sygeplejerskerne angiver at have været stressede ’hele tiden’ eller ’en stor del af tiden’ inden for de sidste fire uger