Hvilke fordele og ulemper er der ved grænseløst arbejde?

Det grænseløse arbejde indeholder gode muligheder for, at den enkelte medarbejder kan tilrettelægge sit arbejde fleksibelt. Men hvad der kan opleves positivt i nogle perioder, kan opleves som en ulempe i andre.

Fordele ved grænseløst arbejde

  • Selvledelse – mulighed for at tilpasse og tilrettelægge arbejdet, så det passer til ens egne behov
  • Hjemmearbejde – rum til ro og fordybelse og mulighed for tilpasning til familien
  • Ansvar – bidrager til egen udvikling og personlig udfoldelse
  • Indflydelse – mulighed for at påvirke beslutningsprocesser på arbejdspladsen
  • Anerkendelse – følger af at man tager ansvar

Ulemper ved grænseløst arbejde

  • ​Øget arbejdstid – når der ikke er fste arbejdstider er der en tendens til, at vi arbejder mere
  • Mangel på mentale pauser – hjernen har brug for pauser, men da arbejdet fylder mere, tænker vi mere eller mindre konstant på det
  • Uklar ansvars- og rollefordeling – kan gøre det svært at trække grænsen for, hvad man har ansvar for og hvornår man har arbejdet nok
  • Mangel på nærvær med familien – når arbejdet invaderer privatsfæren, går det ud over familien
  • Mangel på socialt fællesskab på arbejdspladsen – når alle arbejder på forskellige tider og steder, er det svært at opretholde et socialt fællesskab