Misbrug

Afhængighed er en kronisk neurologisk sygdom. Nogle mennesker er mere disponerede end andre.

Mulighed for økonomisk støtte til behandling

Hvis en medarbejder eller en leder har et medicin- eller alkoholproblem påvirker det hele arbejdspladsen og dermed også arbejdsmiljøet. Derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om problemet.

Medlemmer af DSR kan via Solidaritetsfonden søge om økonomisk støtte til dækning af udgifter i forbindelse med behandling af misbrug.

Læs om kriterier og find ansøgninsskema

 

Gratis sparring hos DSA

Din Sundhedsfaglige A-kasse har sine egen misbrugskonsulenter, som du altid er velkommen til at kontakte, hvis du har brug for sparring om misbrug.

Misbrugskonsulenterne fungerer som sparringspartnere ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp. Hvad enten du er pårørende, kollega eller selv af den ene eller anden årsag er havnet i et misbrugsproblem, så kontakt os for en snak om hvilke muligheder du har, og hvilke tilbud der kunne være brugbare i lige netop din situation. 

Læs om DSAs tilbud på dsa.dk/misbrug