Misbrug

Afhængighed er en kronisk neurologisk sygdom. Nogle mennesker er mere disponerede end andre.

​Hvis en medarbejder eller en leder har et medicin- eller alkoholproblem påvirker det hele arbejdspladsen og dermed også arbejdsmiljøet. Derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om problemet.

Medlemmer af DSR kan via Solidaritetsfonden søge om økonomisk støtte til dækning af udgifter i forbindelse med behandling af misbrug. Læs mere om kriterier for at søge og find ansøgningsskema her.