Hvad gør rusmidler ved arbejdsmiljøet?

Hvis en medarbejder eller en leder har et medicin- eller alkoholproblem påvirker det hele arbejdspladsen og dermed også arbejdsmiljøet.

De første tegn

Der går som regel en rum tid, inden man som kollega eller leder bliver klar over, at der er tale om en kollega med et misbrugsproblem.

De første tegn på, at en kollega har et (over-)forbrug af rusmidler, er, at hun laver flere småfejl, er humør-svingende, træt og har mere fravær. Måske kommer der klager fra samarbejdspartnere, patienter eller pårørende.
Som kollega vil man ofte finde på forklaringer på den andens vegne, overtage eller samle op på opgaver og affinde sig med det svingende humør. Der opstår en form for kollegial overansvarlighed.

Dårlig stemning på arbejdspladsen

Efterhånden sniger der sig en dårlig stemning ind på arbejdspladsen. Det bliver vanskeligt at have tillid til, at kollegaen med det formodede misbrugsproblemet udfører sig arbejde fagligt forsvarligt. Der kan opstå bekymring, irritation, vrede og usikkerhed, fordi det er nødvendigt at overtage hendes opgaver. Arbejdspladsens omdømme påvirkes måske og det kan blive nødvendigt at tage ekstra vagter på grund af øget fravær hos kollegaen.

Tyveri

Der kan finde tyveri sted på arbejdspladsen for at financiere et misbrug (enten i form at penge eller medicin). Tyveri på arbejdspladsen i høj grad arbejdsmiljøet negativt, fordi det kan give anledning til kollektiv mistanke og utryghed samt evt. politiefterforskning.

Snak mellem kollegaer

Kollegialt begynder man at tale med hinanden om kollegaen og drøfte bekymringen eller mistanken om, at den pågældende kollega har et misbrugsproblem. Der kan være mange forskellige perspektiver på situationen og det kan skabe en splittelse i gruppen.

Nogle mener måske, at det er synd og at man skal give det tid, andre at der skal gøres noget nu. Kollegaen med det formodede misbrugsproblem bliver mere og mere isoleret og problemerne vil typisk accelerere.

Ledelsen involveres

Pludselig har fællesskabet fået nok. Ledelsen bliver involveret – og det er ikke sikkert, at ledelsen har set tegnene på misbrug hos den pågældende medarbejder, fordi kollegaerne har overtaget og "dækket over" vedkommende.