Rusmiddelpolitik

De fleste arbejdspladser har en rusmiddelpolitik og har tilbud om hjælp til medarbejdere, der har et misbrugsproblem. Det kan være nøglepersonordning, behandlingstilbud eller accept af sygefravær i forbindelse med misbrugsbehandling.

Rusmiddelpolitik på arbejdspladsen

​De fleste arbejdspladser har en rusmiddel- eller alkoholpolitik. Typisk er politikken en del af den overordnede personalepolitik, der er godkendt af MED-udvalget/samarbejdsudvalget.

Selv om fx en region eller kommune har en rusmiddel/alkoholpolitik, kan der være medarbejdere eller ledere lokalt, som ikke kender den, og som derfor ikke er opmærksom på, hvordan en medarbejders misbrugsproblem skal gribes an og løses.

En rusmiddelpolitik kan have to omdrejningspunkter

  • Regler om indtagelse af alkohol- eller rusmidler på arbejdspladsen.
  • Hvordan griber arbejdspladsen ind og hjælper den enkelte, der har misbrugsproblem?

De fleste arbejdspladser har et totalt forbud mod at indtage alkohol og andre rusmidler. Undtagelser kan være julefrokoster eller andre særlige anledninger. Bliver forbudet overtrådt, vil det ofte være anledning til, at der gives en advarsel og pågældende sendes hjem fra arbejdet. Hvis der sker gentagelser, kan der ske afskedigelse eller i værste fald bortvisning.

Arbejdspladsens tilbud om hjælp til medarbejdere, der har et misbrugsproblem, er forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Indhold i rusmiddelpolitikken

En begrundelse for hvorfor arbejde og rusmidler ikke kan forenes

Hvilke muligheder arbejdspladsen har for at tilbyde hjælpe. Det kan f.eks. være konkrete behandlingstilbud, hel- eller delvis betaling for behandling, accept af sygefravær under behandlingen og tilsagn om at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet efter overstået behandling.

Nogle arbejdspladser udpeger et netværk af nøglepersoner på arbejdspladsen, som har ansvaret for at tage den positive konfrontation med medarbejderen, der har et misbrugsproblem. Lederne er fødte nøglepersoner, da det alene er lederen, der har personaleansvar. Frivillige nøglepersoner vælges blandt medarbejdere og er ofte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter.