Styrelsen for Patientsikkerhed kan være en hjælp

En kollega, der har et misbrug, kan få hjælp til at blive fastholdt på arbejdspladsen. Når arbejdspladsen indberetter et misbrug til Styrelsen for Patientsikkerhed, indkalder Styrelsen til en samtale med afklaring og plan. Samtalen er omfattet af tavshedspligt.

Kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed

Den primære opgave for Styrelsen for Patientsikkerhed er at udgå risiko for patienterne i forbindelse med pleje og behandling i sundhedsvæsnet. Derfor har Styrelsen ret og pligt til at gribe ind, hvis en sygeplejerske eller anden sundhedsperson ikke er i stand til at varetage sit arbejde pga. misbrug af medicin og/eller alkohol.

Når Styrelsen inddrages i forbindelse med misbrug, har den en intention om i videst muligt omfang at medvirke til at:

  • Fastholde personen i arbejde
  • Fastholde personen i behandling
  • Bevare autorisation

Indberetning til Styrelsen for patientsikkerhed

At indberette en kollega eller medarbejder til Styrelsen for Patientsikkerhed, er ofte forbundet med rigtig mange overvejelser fx: Er det nu sikkert, at der er tale om et misbrug? Hvilke konsekvenser får det? Og for den, der bliver indberettet, er der som regel en stor frygt for at miste sin autorisation.

Det sker imidlertid sjældent, at Styrelsen fratager eller inddrager en autorisation i forbindelse med misbrug. Kontakten til Styrelsen hjælper derimod ofte til, at det er muligt at fastholde den, der har et misbrug, på arbejdspladsen. Og rent statistisk går det de personer bedre, som får kontakt med Styrelsen, end for dem, der ikke gør.

Hvem indberetter til Styrelsen for Patientsikkerhed?

Størstedelen af indberetningerne kommer fra arbejdsgiver, af og til sker indberetningen fra egen læge og sjældnere endnu fra kolleger, patienter, pårørende, apotek eller i forbindelse med en klagesag. Sådan kan I indberette.

Hvad gør Styrelsen?

Når Styrelsen modtager en indberetning, indkaldes den berørte person til en samtale. Styrelsen har tavshedspligt i forhold til samtalen, ingen andre får aktindsigt, og intet bliver offentliggjort.

I forhold til den, der har indberettet, sender Styrelsen en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget og at de tager hånd om sagen.

Samtalen i Styrelsen for Patientsikkerhed

Samtalen skal medvirke til at afklare, om der er tale om et misbrug og til at lægge en plan for det videre forløb. Der indgås en frivillig aftale mellem Styrelsen og den berørte person hvorvidt vedkommende må arbejde eller i en periode ikke må arbejde og hvilket behandlings- og kontrolforløbet Styrelsen evt. stiller krav om.

Kun i helt særlige tilfælde drøftes frivillig deponering af autorisation. Og for læger/tandlæger at de fraskriver sig retten til at ordinere medicin.