Psykisk arbejdsmiljø for undervisere på statens område

Inspiration til arbejdet med at styrke eller forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

Vær med til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen på din arbejdsplads

Du kan som AMiR/TR være med til at sætte en drøftelse i gang på din arbejdsplads om, hvorvidt der er brug for en indsats for at styrke eller forbedre arbejdsmiljøet. Gør det sammen med kolleger, ledelse og ved behov også i MED.

Hjælp til at komme igang med at sætte dagsordenen

I Dansk Sygeplejeråd har vi udarbejdet en guide, der kan hjælpe dig i gang.

Hvis du klikker på de enkelte elementer kan du:

  • Finde informationer om DSRs arbejdsmiljøundersøgelse
  • Få viden om, hvad der generelt kendetegner det psykiske arbejdsmiljø på medicinske afdelinger.
  • Få inspiration til, hvordan du som tillidsvalgt kan bruge de generelle resultater i arbejdsmiljøundersøgelsen.
  • Få idéer til spørgsmål/emner, I kan bruge i dialogen hos jer.
  • Finde redskaber/materialer til brug for det videre arbejde med tiltag, der kan virke styrkende på arbejdsmiljøet.

Det gør Dansk Sygeplejeråd

​I Dansk Sygeplejeråd arbejder vi med at skabe politisk opmærksomhed om belastninger og sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen. Det gør vi i forhold til politikere og arbejdsgivere både nationalt og regionalt med henblik på at påvirke til en hurtig og målrettet indsats, der kan forbedre arbejdsforholdene og understøtte den faglige kvalitet i pleje og behandling.

 

SATH forside 2012

Undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø

I 2013 udgav Dansk Sygeplejeråd en rapport 'Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker'.

Rapporten er blevet til på baggrund af en stor spørgeskemaundersøgelse, som knapt 4.000 sygepelejerske har besvaret. Sygeplejerskerne er ansat inden for 25 forskellige ansættelsesområder.

Uddannelsesinstitutionerne
Et af resultaterne i undersøgelsen er, at mange sygeplejersker på UC'erne og Social- og Sundhedsskolerne oplever høj arbejdsmængde og konflikt mellem arbejds- og privatliv.