Hvad belaster hos os på uddannelsesinstitutionerne

En kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø er ikke en eviggyldig sandhed, men et pejlemærke. Fokus bør være på de problemer, som findes hos jer.

Hvad belaster hos os?

En kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø er et øjebliksbillede og et gennemsnit af en lang række besvarelser. Derfor er det ikke en eviggyldig sandhed, men et pejlemærke. Det er derfor væsentligt at vurdere, om det generelle billede af det psykiske arbejdsmiljø på uddannelsesområdet også er et billede, som du kan genkende fra din hverdag? Og om der er behov for tiltag hos jer?

Hvis det er tilfældet, kan du:

  1. Anvende rapporten og de generelle resultater til at tage en dialog med din leder og kollegaer eller i MED om det psykiske arbejdsmiljø hos jer. Du kan finde inspiration til dialogen under ”Gode spørgsmål”.
  2. Bruge de generelle resultater til at kvalificere arbejdet med jeres kommende arbejdspladsvurdering eller trivselsmåling. Resultaterne kan bruges som pejlemærker for, hvad der især kan være væsentligt at få fokus på fremadrettet.

Er problemerne nogle andre hos jer?
Måske du og dine kollegaer oplever nogle andre problemer, end de som generelt kendetegner uddannelsesinstitutionerne. I rapporten ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker” er i bilag 2 oplistet alle de undersøgte dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. I kan herudfra drøfte, hvilke af disse, som særligt er på spil hos jer.

Hvilke tiltag har I allerede iværksat?

Der er en række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, der kan medvirke til, at fx stor arbejdsmængde og tidspres bliver oplevet mindre belastende.

Eksempler:

  • Fordele opgaver på en anden måde
  • Feedback og anerkendelse for udført arbejde
  • Indflydelse på egen planlægning og prioritering
  • Dialog med leder om arbejde og arbejdsbetingelser.