Psykisk arbejdsmiljø i skadestuerne - det siger rapporten

Mange sygeplejersker i skaderstuerne oplever stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo og lav mening i arbejdet

DSR´s rapport fra 2013 ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker” viser, at mange sygeplejersker på skadestuerne har et yderst belastende psykisk arbejdsmiljø.

Når man læser rapporten fremgår det, at arbejdsmiljøet på skadestuerne er præget af stor arbejdsmængde, højt tempo og høje krav om at skjule følelser kombineret med en oplevelse af lav indflydelse og lav grad af mening. En uhensigtsmæssig kombination, da indflydelse og mening i arbejdet kan være med til at modificere øvrige belastninger.

Samtidig bliver der også scoret lavt på dimensionerne ledelseskvalitet, feedback, anerkendelse og forudsigelig, når der udregnes score på baggrund af spørgsmålene i spørgeskemaet. Den sociale kapital ligger ligeledes i bund.

Disse forhold kombineret med mange rollekonflikter, højt voldsniveau og undersøgelsens største forandringspres, hvor informationsniveauet er sparsomt, medfører en række konsekvenser for sygeplejerskerne. Det ses bl.a. ved, at jobtilfredsheden blandt sygeplejersker i skadestuer er lav og scoren for stress, udbrændthed og arbejds- privatlivskonflikter er høj. Det er også blandt sygeplejerskerne i skadestuerne, at flest sygeplejersker har lyst til at skifte job, viser undersøgelsen.

Dertil kommer, at over halvdelen (59,5 %) af sygeplejerskerne i skadestuerne oplever, at muligheden for at yde sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau er kommet under pres på grund af faktorer i arbejdsmiljøet.

Behov for indsats

Rapporten peger på, at det ikke er nok kun at se på ressourcerne i skadestuerne. Det er også nødvendigt at arbejde på at styrke nogle helt grundlæggende forhold omkring ledelseskvalitet, anerkendelse og social kapital samt at reducere et alt for stort forandringspres.