Gode spørgsmål til dialog om arbejdsmiljøet

Du kan som AMiR eller TR være med til at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen hos jer

Rapporten Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker kan bruges som afsæt for at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen, fx ved et personalemøde. Tag evt. fat i jeres egen APV og se, om der er faktorer i jeres psykiske arbejdsmiljø, der er relevante at drøfte med fokus på, hvordan I kan ændre de forhold, der eventuelt belaster.

Spørgsmål til dialog lokalt på arbejdspladsen

Brug de spørgsmål, der passer bedst til situationen på din arbejdsplads:

  • Hvad belaster vores psykiske arbejdsmiljø og hvad begejstrer i arbejdet?
  • Hvordan benyttes de knappe ressourcer bedst og hvordan kan vi arbejde med at lette arbejdspresset i afdelingen? Hvilke årsager er der til, at arbejdsmængden er for stor og tempoet for højt? Hvilke tiltag kan medvirke til at arbejdspresset opleves mindre belastende f.eks. ift. organisering af arbejde og arbejdsgange, patientoptaget, personalesituationen m.m.
  • Hvad skal der til for at arbejdet bliver mere meningsfuldt for os?
  • Hvilke initiativer kan understøtte, at krav, ansvar, forventninger, beslutningskompetence og mål i relation til opgaveløsningen er tydelig?
  • Er der eksempler på konkrete patientsituationer, hvor det faglige niveau var kritisabelt eller ikke oplevedes fagligt forsvarligt? Hvilken læring kan uddrages så lignende undgås?

Dialogen kan f.eks. føre til aftaler om:

  • At I har brug for mere viden om det psykiske arbejdsmiljø hos jer gennem en kortlægning.
  • Nedsættelse af arbejdsgruppe(r) som arbejder videre med handlingsforslag med henblik på fælles beslutning.
  • At der iværksættes specifikke foranstaltninger som kan imødekomme afdækkede belastninger hos jer – prioritér den/de vigtigste.

Husk ved behov at aftale hvordan, hvornår og hvem der står for forløbet og evt. hvilke interne eller eksterne aktører, der kan involveres undervejs.