Inspirationsmateriale til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø

Der findes ingen genveje, når det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres. Det kræver vilje, tid, engagement og et ledelsesmæssigt fokus

Der eksisterer i dag mange redskaber til at arbejde med flere af de belastende faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, som især præger de medicinske afdelinger. Redskaber som måske kan hjælpe jer på vej.

Link til information, materialer og redskaber

Nedenfor er der links til information, materialer og redskaber, som I kan lade jer inspirere af i arbejdet med at forbedre nogle af de mest belastende faktorer i det psykiske arbejdsmiljø netop hos jer:

Analyser vedrørende sygeplejerskers psykisk arbejdsmiljø

 • Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker”, Tage Søndergaard Kristensen, DSR 2013. Foruden resultater om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø indeholder rapporten også viden om, hvordan psykisk arbejdsmiljø kan forstås, hvilken viden der er om de forskellige dimensioner og handlingsanvisninger.

Stor arbejdsmængde og højt arbejdstempo

 • Stort arbejdspres? – Sådan kan det dokumenteres” Redskab fra DSR Kreds Hovedstaden til at afdække ubalance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer. Redskabet kan også bruges i arbejdet med at identificere tiltag, der kan afhjælpe arbejdspresset. Målgruppen er sygeplejen på det regionale og kommunale område, men dele kan også give inspiration ift. underviserområdet.
 • Sæt arbejdspres på dagsordenen - Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR, udarbedet af DSR

Stress

 • Vi forebygger stress sammen - 10 procesværktøjer fra Branchefælleskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration.
 • Forstå og forebyg stress - Publikation til ledere med personaleansvar som beskriver hvad stress er, hvordan det typisk opstår og udvikler sig, samt hvad man som leder kan gøre for at forebygge det – på egen hånd og i samarbejde med den enkelte medarbejder, teamet, lederkollegerne og de relevante samarbejdsfora.                     

Forandringer og psykisk arbejdsmiljø

 

Faglig forsvarlig sygepleje og arbejdsmiljø

 • Faglig forsvarlig sygepleje og arbejdsmiljø
  DSR´s temaside om faglig forsvarlighed. Her kan I finde værktøjer og inspiration til dialog og handling om muligheden for at yde faglig forsvarlig sygepleje og hvilken sammenhæng det har med arbejdsmiljøet.

Kvalitet og arbejdsmiljø

 • Kvalitet og arbejdsmiljø
  DSR´s temaside med materiale hvori det dokumenteres, hvordan kvalitet, arbejdsmiljø og patientsikkerhed er faktorer, som gensidigt påvirker hinanden.

Psykisk arbejdsmiljø

 • Inspirationsfolder til materialer og værktøjer til arbejdet med et godt psykisk arbejdsmiljø udarbejdet af Branchefælleskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration