Historien bag rapporten om sygeplejerskers arbejdsmiljø

Dansk Sygeplejeråd har fulgt udviklingen i sygeplejerskers arbejdsmiljø gennem de sidste 10 år.

Spørgeskemaundersøgelser om sygeplejerskers arbejdsmiljø

Siden 2002 har Dansk Sygeplejeråd hvert 5. år spurgt en stor gruppe sygeplejersker om en lang række områder i deres arbejdsmiljlø. Det har vi gjort gennem spørgeskema-undersøgelser i henholdsvis 2002, 2007 og 2012. Spørgerammen har været den samme gennem årene og er en spørgeramme, der også bruges af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til kortlægning af danske lønmodtagers arbejdsmiljø hvert 5 år. Når vi anvender den samme spørgeramme, giver det mulighed for at sammenligne sygeplejerskers arbejdsmiljø med arbejdsmiljøet blandt andre lønmodtagere i Danmark.

Rapport om psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker

På baggrund af resultaterne fra spøgeskemaundersøgelsen i 2012 har professor Tage Søndergård Kristensen udarbejdet rapporten ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker” for Dansk Sygeplejeråd.

I rapporten bliver det psykiske arbejdsmiljø belyst ved hjælp af en række dimensioner, som beskriver forskellige egenskaber i arbejdsmiljøet. Dimensionerne er forskningsmæssigt anerkendt og anvendes ligeledes af NFA.

Rapporten er endvidere bygget op omkring 25 ansættelsesområder, der er fastsat i Dansk Sygeplejeråds medlemssystem. Opdelingen på ansættelsesområder giver mulighed for at se nuanceret på arbejdsmiljøet på forskellige ansættelsesområder og har gjort det klart, at tre regionale ansættelsesområder er særligt belastede. Heraf er skadestuerne det ene. De øvrige to er psykiatrien og de medicinske afdelinger. Også undervisere ansat på uddannelsesinstitutioner i staten oplever et særligt belastende pykiske arbejdsmiljø.