Misbrug - Giv din kollega eller medarbejder en chance

Misbrug er omgærdet af mange fordomme og en del berøringsangst. Er du bekymret for en kollega, kan du være opmærksom på en række signaler, der kan være tegn på misbrug. Det er vigtigt at gribe ind og få lagt en plan.

Rådgivning og hjælp til misbrugsproblematik

 

Den rigtige hjælp er afgørende

Det er afgørende at en medarbejder eller kollega med misbrug får den rigtige hjælp - og helst så hurtigt som muligt. Og det er af den største betydning at sikre, at patienter og borgere ikke udsættes for risiko. Derfor skal man som arbejdsplads gribe ind så tidligt som muligt, hvis der er mistanke om misbrug med det formål at:

 • Beskytte patienterne
 • Tage vare på det øvrige personale og arbejdsmiljøet
 • Hjælpe den, der har et misbrugsproblem med at få rette behandling samt støtte og hjælp til at bevare job og tilknytning til fællesskabet på arbejdspladsen.

Misbrug er ofte hemmeligt. Men har du en mistanke om, at en medarbejder eller kollega har et misbrugsproblem, så står du med en sag, der skal tages fat i. Oplever du flere af nedenstående er signaler, bør det tænde dine advarselslamper.

 

Signaler på misbrug af alkohol eller medicin

 

Arbejdsindsats og – disciplin ændres

 • Sygedage falder omkring fridage
 • Meget sammenhængende sygdom eller tilbagevendende perioder med  sygdom
 • Opsigelse uden at have et andet arbejde
 • Ændret arbejdsevne
 • Deadlines der ikke overholdes
 • Aflysning af møder og aftaler, ofte i sidste øjeblik


Ændret adfærd – personen bliver måske mere

 • Aggressiv
 • Manipulerende
 • Pludselige stemningsskift
 • Forsvarende, forklarende og undskyldende
 • Ked af det
 • Følelsesmæssig labil
 • Friskfyragtig


Ændret udseende

 • Ser slidt ud
 • Vigende blik
 • Svedende
 • Opsvulmet i ansigtet
 • Rystende hænder
 • Meget make-up, meget parfume
 • Lugter af alkohol eller pastiller
 • Lugter af "bag-brandert"


Mistanke om misbrug

 

Undersøg hvad der er skrevet i personalepolitikken om det. Gå til din tillidsrepræsentant, sammen kan I gå til jeres leder.

Forbered samtalen

 • Hvem skal deltage?
 • Hvordan viser problemet sig?
 • Hvilke konsekvenser har misbruget for dig, kollegerne og arbejdspladsen generelt?
 • Hvordan har personens ressourcer ændret sig?
 • Hvilken hjælp kan jeres arbejdsplads tilbyde? Vær opmærksom på, at der for sygeplejersker kan gives kr. 25.000 fra Pka, hvis arbejdspladsen også bidrager økonomisk.
 • Hvilke konsekvenser skal det have, hvis problemet benægtes?
 • Hvornår skal der være en opfølgning samtale?
 • Hvem er tovholder?

Det er vigtigt at indlede samtalen positivt ved at fremhæve medarbejderens positive sider/styrker (måske har de ændret sig) og fortælle, at I ønsker at hjælpe og støtte medarbejderen. 

Medarbejderen skal præsenteres for de facts, som beskriver (job)adfærden nu. Fortæl hvad konsekvenserne er overfor arbejdet og kollegerne. Udtryk jeres bekymring for medarbejderen og jeres vurdering af nødvendigheden for forandring. Udtryk klart og uden omskrivning det I har set og oplevet, og at I vil hjælpe vedkommende.

Informer om  misbrugspolitik.

Husk

 • Lav handleplan om, hvilke ændringer, der skal være sket og hvornår
 • Oprids hvilke konsekvenser det vil få, hvis aftalen ikke overholdes
 • Hjælp med at skaffe kontakt til behandler, hvis det er aftalt

Indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed bør altid inddrages, hvis I har en formodning om misbrug hos autoriseret sundhedspersonale. Det er en hjælp og kan medvirke til at få af- eller bekræftet mistanken. Styrelsen for Patientsikkerhed er trænede i disse sager, og deres fokus er at afdække problemet, undersøge hvor omfattende det er ved hjælp af speciallægeundersøgelse og hjælpe medarbejderen i behandling og kontrol. Læs mere her.

Økonomisk støtte fra DSR

I Dansk Sygeplejeråd er der mulighed for at søge om økonomisk støtte til misbrugsbehandling. Du kan finde mere information her.

 

Læs mere

Sundhedsstyrelsens pjece Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

I pjecen kan du læse om alkoholpolitik på arbejdspladsen og alkoholproblemer.

 

Gratis sparring hos DSA

Din Sundhedsfaglige A-kasse har sine egen misbrugskonsulenter, som du altid er velkommen til at kontakte, hvis du har brug for sparring om misbrug.

Misbrugskonsulenterne Karen Kretzschmar og Marianne Højstrup Gustafsson fungerer som sparringspartnere ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp. Hvad enten du er pårørende, kollega eller selv af den ene eller anden årsag er havnet i et misbrugsproblem, så kontakt os for en snak om hvilke muligheder du har, og hvilke tilbud der kunne være brugbare i lige netop din situation. 

Kontakt: Marianne Højrup Gustafsson, tlf. 46 95 32 56, eller Tine Maria Boysen,  tlf. 46 95 31 18.

Du kan også læse mere om DSAs tilbud på dsa.dk/misbrug