Misbrug - Giv din kollega eller medarbejder en chance

Misbrug er omgærdet af mange fordomme og en del berøringsangst. Er du bekymret for en kollega, kan du være opmærksom på en række signaler, der kan være tegn på misbrug. Det er vigtigt at gribe ind og få lagt en plan.

Rådgivning og hjælp til misbrugsproblematik

Måske er du blevet part i en misbrugsproblematik på din arbejdsplads, som er gået i hårdknude. Eller du oplever, at en kollega er havnet i et misbrugsproblem, og du mangler erfaring i at rådgive og hjælpe. Så læs mere nedenfor.

Misbrug er ofte hemmeligt. Men har du en mistanke om, at en kollega har et misbrugsproblem, så står du med en sag, der skal tages fat i. Oplever du flere af nedenstående er signaler, bør det tænde dine advarselslamper.

Signaler på misbrug af alkohol eller medicin

Arbejdsindsats og – disciplin ændres

 • Sygedage falder omkring fridage
 • Meget sammenhængende sygdom eller tilbagevendende perioder med  sygdom
 • Opsigelse uden at have et andet arbejde
 • Ændret arbejdsevne
 • Deadlines der ikke overholdes
 • Aflysning af møder og aftaler, ofte i sidste øjeblik


Ændret adfærd – personen bliver måske mere

 • Aggressiv
 • Manipulerende
 • Pludselige stemningsskift
 • Forsvarende, forklarende og undskyldende
 • Ked af det
 • Følelsesmæssig labil
 • Friskfyragtig


Ændret udseende

 • Ser slidt ud
 • Vigende blik
 • Svedende
 • Opsvulmet i ansigtet
 • Rystende hænder
 • Meget make-up, meget parfume
 • Lugter af alkohol eller pastiller
 • Lugter af "bag-brandert"


Mistanke om misbrug

Undersøg hvad der er skrevet i personalepolitikken om det. Gå til din tillidsrepræsentant, sammen kan I gå til jeres leder.

Forbered samtalen

 • Hvem skal deltage?
 • Hvordan viser problemet sig?
 • Hvilke konsekvenser har misbruget for dig, kollegerne og arbejdspladsen generelt?
 • Hvordan har personens ressourcer ændret sig?
 • Hvilken hjælp kan jeres arbejdsplads tilbyde – for sygeplejersker kan der gives kr. 25.000,- fra Pka, hvis arbejdspladsen også bidrager økonomisk?
 • Hvilke konsekvenser skal det have, hvis problemet benægtes?
 • Hvornår skal der være en opfølgning samtale?
 • Hvem er tovholder?

Det er vigtigt at indlede samtalen positivt ved at fremhæve medarbejderens positive sider/styrker (måske har de ændret sig) og fortælle, at I ønsker at hjælpe og støtte medarbejderen. 

Medarbejderen skal præsenteres for de facts, som beskriver (job)adfærden nu. Fortæl hvad konsekvenserne er overfor arbejdet og kollegerne. Udtryk jeres bekymring for medarbejderen og jeres vurdering af nødvendigheden for forandring. Udtryk klart og uden omskrivning det I har set og oplevet, og at I vil hjælpe vedkommende.

Informer om  misbrugspolitik.

Husk

 • Lav handleplan om, hvilke ændringer, der skal være sket og hvornår
 • Oprids hvilke konsekvenser det vil få, hvis aftalen ikke overholdes
 • Hjælp med at skaffe kontakt til behandler, hvis det er aftalt

Embedslægeinstitutionen bør altid inddrages, hvis man har en formodning om misbrug hos autoriseret sundhedspersonale, det er en hjælp. Embedslægerne er trænede i disse sager, og deres fokus er at afdække problemet, undersøge om der er et problem, og hvor omfattende det er ved hjælp af speciallægeundersøgelse, hjælpe vedkommende i behandling og kontrol.

I Dansk Sygeplejeråd er der mulighed for at søge om økonomisk støtte til misbrugsbehandling. Du kan finde mere information her.

 

Læs mere

I en artikel i FORKANT  med oversygeplejerske Marianne Gunst-Møller fra Center for Alkoholbehandling opfordres der til at tage hånd om problemer med misbrug og til at hjælpe dem, der er havnet i en ulykkelig situation.

Du kan også læse Sundhedsstyrelsens pjece Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

I pjecen kan du læse om alkoholpolitik på arbejdspladsen og alkoholproblemer.

 

Gratis sparring hos DSA

Din Sundhedsfaglige A-kasse har sine egen misbrugskonsulenter, som du altid er velkommen til at kontakte, hvis du har brug for sparring om misbrug.

Misbrugskonsulenterne Karen Kretzschmar og Tine Siv Gildberg fungerer som sparringspartnere ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp. Hvad enten du er pårørende, kollega eller selv af den ene eller anden årsag er havnet i et misbrugsproblem, så kontakt os for en snak om hvilke muligheder du har, og hvilke tilbud der kunne være brugbare i lige netop din situation. 

Kontakt: Karen Kretzschmar på tlf. 46 95 31 18 og Tine Siv Gildberg på tlf. 46 95 32 59

 Du kan også læse mere om DSAs tilbud på dsa.dk/misbrug