Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø er af stor betydning for medarbejdernes fysiske og psykiske helbred, deres selvopfattelse, jobtilfredshed samt deres trivsel og sociale liv – både på og udenfor arbejdspladsen.

Aspekter af psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø omfatter en lang række aspekter ved selve arbejdet og forhold på arbejdspladsen, herunder:

  • Arbejdets organisering (hvordan er arbejdet tilrettelagt?)
  • Arbejdets indhold (hvilke opgaver omfatter arbejdet?)
  • Arbejdets karakter (fx at arbejdets karakter medfører, at man eksponeres for syge, døende eller kriseramte patienter osv.)
  • Arbejdspladsens relationer (hvordan er forholdet mellem kollegerne og mellem ledelse og medarbejdere?)

Balance i hverdagen

Kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø afhænger i høj grad af balancen mellem krav og ressourcer, og denne balance er med til at afgøre, om arbejdet medfører risici for belastninger, eller om det bidrager til trivsel og udviklingsmuligheder for de ansatte.

Emner relateret til psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø er et meget bredt emne. Nedenfor kan hentes mere viden om emnet: