Dialogværktøjer

'Kort til handling' er et værktøj til at at skabe dialog om sammenhæng mellem fag og arbejdsmiljø.

Dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø

​Der er 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, der ofte går igen, når sygeplejersker taler om deres arbejde. De ser altså ud til at være særlig relevante for sygeplejen.

Nogle dimensioner vedrører de krav arbejdet stiller, fx evnen til at håndtere stor arbejdsmængde, løse vanskelige problemer eller håndtere følelsesmæssige belastninger. Andre dimensioner vedrører graden af indflydelse, oplevelse af mening i og med arbejdet, feed-back på opgaveløsningen mv.

Du kan frit downloade værktøjet her på siden, hvis du vil bruge det som afsæt for en dialog på din arbejdspladsen om, hvordan arbejdsmiljø og udførelse af sygepleje er uløseligt forbundet.

'Kort til handling' indeholder tre elementer

Klik på nedenstående links for at downloade dokumenterne.

Hvis du fx som TR, AMiR eller leder vil præsentere værktøjet for kollegaer/medarbejdere, har du mulighed for at gøre brug af power point inkl. noter: Kort til handling - mødepakke