22 anbefalinger - særligt til dig der er leder eller tillidsvalgt

Tag hånd om det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringer

Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, arbejdsgivere og faglige organisationer har i fællesskab udarbejdet 22 anbefalinger. Anbefalingerne kan I tage afsæt i for at sikre, at I får taget hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen.

Anbefalingerne tager bl.a. afsæt i forskningsresultater om forandringer, og er målrettet samarbejdet mellem ledelsen, medarbejderne og de formelle samarbejds- og arbejdsmiljøstrukturer på arbejdspladsen. De handler om at tænke det psykiske arbejdsmiljø ind i forandringsprocesser fra planlægning til gennemførelse og forankring.

Anbefalingerne er inddelt i fire overordnede temaer, som kort går ud på:

Vær på forkant med forandringerne

For at undgå at forandringerne får en negativ effekt på medarbejdernes trivsel, skal der tages højde for det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne.

Afklar fx hvem der har hvilke roller og hvilket ansvar.

Inddrag medarbejderne

For at gennemføre en succesfuld forandring skal medarbejderne involveres og engageres i forandringerne. Det gælder både de formelle samarbejdsorganer og de berørte medarbejdere og afdelinger/områder.

Afklar fx hvem der skal inddrages hvornår og hvad de skal biddrage med.

Kommunikation i hele forandringsprocessen

Det er vigtigt gennem hele processen at fortælle om, hvorfor det er nødvendigt med forandringen og hvad målet er. Desuden skal kommunikationen foregå på alle niveauer og være gennemskuelig, åben og ærlig.

Giv retning undervejs og vær lydhør overfor idéer, input og forslag

Støtte og kompetencer

Hvis medarbejderne skal have mulighed for at tage aktiv del i arbejdet med at definere nye roller og muligheder samt imødekomme nye krav som følge af forandringen, kan der være brug for støtte og kompetenceudvikling.

Sørg fx for at alle ved, hvem de skal henvende sig til for at få støtte mens forandringen gennemføres.

Læs uddybende om hver af de 22 anbefalinger i pjecen ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – når der sker forandringer på arbejdspladsen”.