Hvis du er TR

Råd om vold, politianmeldelse og retningslinjer/voldspolitik til dig som TR

Vær som TR opmærksom på

  • At understøtte, at der tages stilling til spørgsmålet om melde en borger/patient til politiet for vold eller trusler inden 72 timer, herunder om der er grundlag for at søge om dispensation.  
  • At sikre, at AMiR/den lokale arbejdsmiljøgruppe får kendskab til episoden, så der kan arbejdes forebyggende med at det ikke sker igen.

Retningslinjer/voldspolitik

Selvom skadeslidte ift. voldsoffererstatningsloven har det juridiske ansvar for at sikre, at et overfald eller trusler bliver anmeldt rettidigt til politiet, bør arbejdsgiver - som led i håndtering af vold på arbejdspladsen - påtage sig ansvaret for at anmelde på den ansattes vegne.

Arbejdsgiver har pligt til at tilbyde at bistå en ansat med at politianmelde, når der er tale om vold uden for arbejdstid i henhold til §15 i bekendtgørelsen om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. DSR mener derfor, at det vil være naturligt, at det samme gør sig gældende, når der er tale om vold i arbejdstiden. Tjek op om det gør sig gældende i jeres retningslinjer/voldspolitik.

Endvidere vil det være hensigtsmæssigt, at det af retningslinjerne/voldspolitikken på din arbejdsplads fremgår, at arbejdspladsen altid bakker op om den tilskadekomne medarbejder ved fx at tage med på skadestue ved behov, sørge for at vedkommende ikke er alene efterfølgende, bistå ved eventuel afhøringer og retssager osv.