Få mere viden om forebyggelse

Her kan du finde mere viden om forebyggelse af vold.

Et godt grundlag for at forebygge vold på arbejdspladsen er at sikre et højt vidensniveau omkring forebyggelsestiltag blandt alle ansatte. Det sker bl.a. via løbende uddannelse og fælles drøftelser på arbejdspladsen.  Herunder er eksempler på steder, hvor du kan finde yderligere information og materialer.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd & Offentlig administration

BFA Velfærd og Offentlig administration har udarbejdet et katalog, der kan hjælpe med at skabe overblik over de mange materialer om forebyggelse af trusler og vold på arbejdspladsen, som BFA har udarbejdet.

Læs mere på https://www.arbejdsmiljoweb.dk/katalogvold

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet (AT) er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. AT's hjemmeside er én samlet indgang til viden om arbejdsmiljø, der rummer alt fra love, regler og vejledninger til viden og god praksis. Her finder du bl.a. materiale om forebyggelse og håndtering af vold og trusler på offentlige arbejdspladser, du kan bl.a. læse om uddannelse og træning af personalet, fysisk indretning, der kan medvirke til at forebygge voldsepisoder, samt vejledning til udarbejdelse af politik og procedurer for forebyggelse af vold.

Læs mere på https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/vold-og-trusler/

Socialt Udviklinscenter

Socialt Udviklinscenter (SUS) står bag en hjemmeside, hvor der findes vejledning til, hvordan man kan gribe arbejdet med at udarbejdelsen voldspolitik an. Du kan også finde information om, hvilke krav der stilles til registrering af episoder med vold eller trusler om vold, samt gode råd og vejledning i opfølgning på denne type episoder.

Læs mere på Socialt Udviklingscenters hjemmeside om vold som udtryksform

Metoder Mod Vold

Metoder Mod Vold er et videns- og inspirationsværktøj til TRIO som hjælp til at håndtere og forebygge voldsomme hændelser i arbejdet med borgere med særlige problemstillinger. På hjemmesiden får du indblik i en vifte af metoder og tilgange til den voldsforebyggende indsats, som alle bliver illustreret af en arbejdsplads, der har taget netop den metode eller tilgang i brug. En række af arbejdsmarkedets parter står bag hjemmesiden - bl.a. Sundhedskartellet, som DSR er en del af.

Læs mere på metodermodvold.dk