Ledernes psykiske arbejdsmiljø

Ledernes rolle og forpligtelser på arbejdspladsen kan skabe særlige behov på arbejdsmiljøområdet. Find gode råd til hvordan her på siden.

Hvad siger loven?

Ledernes arbejdsmiljø er også omfattet af arbejdsmiljøloven.

Hvordan ser det ud med ledernes arbejdsmiljø?

Lederforeningen og DSR's analyseafdeling gennemførte i efteråret 2015 en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om ledernes arbejdsliv: Lederliv 2015. Formålet var at sætte fokus på områder, der er særligt belastende i ledernes arbejdsmiljø.

Find resultaterne her

Hvad er Arbejdsmiljøgruppens/AMiR's opgave?

Ledere udgør på flere måder en særlig gruppe i arbejdet med det lokale arbejdsmiljø. Blandt andet fordi de har en særlig rolle og nogle særlige forpligtelser på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at den lokale Arbejdsmiljøgruppe og AMiR er opmærksom på, at lederne kan have nogle særlige behov i forbindelse med kortlægning eller indsatser på arbejdsmiljøområdet.

Værktøjskassen

Gode ledere har et godt arbejdsmiljø. De har plads og overskud til at passe på sig selv – og ikke kun på deres medarbejdere. Der findes forskellige værktøjer, som kan hjælpe lederne og ledernes arbejdspladser med at skabe et godt arbejdsmiljø for ledere.

DSR har bidraget til udviklingen af en række værktøjshæfter i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration, som har direkte fokus på ledernes egen trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Du kan finde dem på her.

Læs mere

Leder-APVen laves normalt i samarbejde med andre ledere  og med inddragelse af den øverste ledelse. Hvis du arbejder alene som leder - fx af en institution - kan du udarbejde din APV sammen med andre ledere i din kommune eller region. Arbejdet med leder-APV er beskrevet i inspirationshæftet 'Trivsel i lederrollen'.

Du kan som leder og medlem altid kontakte DSRs lederforening for råd og vejledning om dit arbejdsmiljø og lederliv.