Mobning på arbejdspladsen

Hvad kan du gøre, hvis du føler dig mobbet eller er vidne til mobning på arbejdet?

Hvad er mobning

Du vil på alle arbejdspladser kunne opleve uenighed. Det er imidlertid ikke det samme som mobning.

Arbejdstilsynet definerer mobning sådan:

”Mobning er, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem”.

Følger af mobning

Hvis du bliver mobbet, kan det få alvorlige følger for dit helbred og for arbejdspladsen.

Mange oplever symptomer som hovedpine, smerter, maveproblemer, kvalme, anspændthed og allergiske reaktioner. Du kan få problemer med at sove, at huske og at koncentrere dig, og du risikerer at udvikle angst. Den mest alvorlige psykiske følge af mobning er depression. Hvad angår konsekvenser for det fysiske helbred, er der tydeligst forskningsmæssig sammenhæng mellem mobning og lidelserne hjertekarsygdom og fibromyalgi.

Det er ikke kun den mobbede, der får helbredsproblemer. Som vidne til mobning kan du også få søvnproblemer og stresssymptomer.

Mobning rammer også resten af arbejdspladsen. Mobning skader det psykiske arbejdsmiljø. Negativ adfærd, mistillid og dårlig stemning kan få sygefraværet til at stige og gå ud over effektivitet og produktivitet.

Når der sker mobning 

Hvis du bliver mobbet eller oplever, at en eller flere af dine kollegaer bliver udsat for mobning, skal der tages hånd om det.

Der er forskellige muligheder afhængig af situationen.

Hvis du føler dig mobbet

 • Fortæl det til din leder. Involvér næste ledelseslag, hvis det er din leder, som mobber.
 • Inddrag din tillidsrepræsentant (TR) eller arbejdsmiljørepræsentant (AMiR), som kan bistå dig undervejs. Alternativt kan du kontakte din lokale DSR-kreds.
 • Brug arbejdspladsens tilbud om psykologhjælp, hvis den har et.
 • Kontakt Arbejdstilsynets hotline om mobning for råd og vejledning. Det kan du gøre anonymt.

Det kan være en god idé at føre dagbog over de krænkende handlinger. Det kan nemlig være svært at huske eller sætte ord på, når du skal fortælle om det til andre.

Hvis du oplever, at andre bliver udsat for mobning

Når du som kollega bliver opmærksom på mobning eller på en situation, der kan udvikle sig til mobning, er det afgørende, at du reagerer.

 • Sig fra overfor mobning eller ødelæggende drillerier, der kan udvikle sig til mobning.
 • Lyt til den kollega, der føler sig mobbet.
 • Gå til lederen samt tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis de ikke allerede er involveret og fortæl om dine observationer.

Hvis du er leder

Som leder har du en særlig pligt til at sikre, at dine medarbejdere ikke bliver syge af arbejdet. Mobning kan være invaliderende, særligt for den eller de, som bliver mobbet, men også for trivslen på arbejdspladsen.

 • Tag altid en medarbejder, der fortæller om mobbeoplevelser, alvorligt.
 • Tag initiativ til en grundig undersøgelse af den konkrete sag.
 • Afklar, om du har brug for ekstern hjælp til at håndtere situationen.
 • Udvis diskretion over for både offer og den formodede mobber.
 • Sørg for rehabilitering af den eller de, som bliver mobbet. Støttesamtaler skal gennemføres af kompetente personer.
 • Sig tydeligt fra over for mobning både konkret, diskret og generelt.