Hvis du er AMiR eller leder i arbejdsmiljøgruppen

Råd til arbejdsmiljøgruppen om mobning

Vær opmærksom på

  • Det bedste værn mod mobning er forebyggelse. Arbejd kontinuerligt på de områder, hvor I kan være med til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Arbejdspladsens retningslinje/politik om mobning. Har I en? Og er den anvendelig?
  • At inddrage tillidsrepræsentanten. Mobbesager kan i værste fald ende med opsigelse og/eller behov for omplacering på arbejdspladsen
  • Det er muligt at kontakte Arbejdstilsynets hotline om mobning på arbejdspladsen og få gode råd og vejledning til at håndtere og forebygge mobning.