Hvis du vil vide mere om mobning

Materiale om mobning

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration om mobning

Her finder du viden om hvad mobning er, hvad I kan gøre på arbejdspladsen for at forebygge og håndtere mobning og seksuel chikane, og se hvad andre har gjort. 

Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
Her kan du se Arbejdstilsynets definition på mobning og læse mere om bl.a. konflikt- og rovmobning, udbredelse, reaktioner på mobning, forebyggelsestiltag m.m. 
Udarbejdet af Arbejdstilsynet, 2019                

Hæftet ”Fri for mobning” giver inspiration til, hvordan I på arbejdspladsen kan forebygge og håndtere mobning ved at skabe et godt arbejdsmiljø. Hæftet bygger på interview med en række eksperter inden for arbejdsmiljø, og henvender sig til ledere, arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg
Udarbejdet af BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration, 2014

Forebyggelse af mobning på arbejdspladen
Håndbog til bl.a. ledere og tillidsvalgte, som ønsker at forebygge mobning på arbejdspladsen. I får viden og redskaber, som kan bruge i den forebyggende indsats. Den er tænkt som en opslagsbog til at slå op i for at få inspiration til det forebyggende arbejde.
Udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2010

AMiR, TR, ledere og særligt interesserede kan også læse her

Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning
Værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning. Værktøjet præsenterer seks forskellige vidnetyper, som kollegaer typisk kan ty til i de svære situationer. Igennem de seks vidnetyper, to filmklip og dialogkort ligger værktøjet op til dialog om det gode kollegaskab på jeres arbejdsplads.
Udarbejdet af BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration, 2014