Regler om mobning

Lovgrundlag og aftaler i forhold til mobning

Du kan finde regler om mobning i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse
§9a:  Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Desuden findes Aftale om trivsel og sundhed, som gælder på offentlige arbejdspladser. Aftalen siger, at der på arbejdspladsen skal være aftalt retningslinjer om, hvordan mobning og chikane identificeres, forebygges og håndteres.