Hvis du vil vide mere om seksuel chikane

Materiale om seksuel chikane

 Seksuel opmærksomhed fra borgere - guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet

I guiden er der fokus på den belastning, det kan være for den enkelte medarbejder som udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed i arbejdet fra en patient eller borger. Guiden er en hjælp til arbejdspladsen til at tage hul på snakken. Desuden indeholder den eksempler på, hvordan uønsket seksuel opmærksomhed i omsorgsarbejdet kan forebygges og håndteres.

Udarbejdet af COWI, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø m.fl., 2018

BFA Velfærds temaside om uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdet

Her kan du på Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administrations (BFA Velfærd) temaside læse mere om seksuel chikane - eller uønsket seksuel opmærksomhed - og få input til, hvordan I kan arbejde med at forebygge, at det opstår. Du finder blandt andet inspirationshæftet 'Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter'.

Et godt psykisk arbejdsmiljø - Forebyg seksuel chikane

Anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet om, hvordan seksuel chikane på arbejdspladsen kan forebygges og håndteres – generelt og når det udøves af borgere/patienter.

Udgivet af Arbejdstilsynet, 2015

Arbejdstilsynets temaside om seksuel chikane

Her har Arbejdstilsynet samlet gode råd og vejledning til at identificere, håndtere og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

Undgå chikane af medarbejdere på sociale medier - et idékatalog

Undgå chikane af medarbejdere på sociale medier -  en guide

FTF - nu Fagbevægelsens Hovedorganisation -  har udarbejdet et idékatalog og en guide til, hvordan I på arbejdspladsen formulerer en personalepolitik ifm. digital chikane (herunder af seksuel karakter) . Her kan du eksempelvis læse om, hvilke punkter en personalepolitik bør indeholde, hvornår en ytring er ulovlig og hvordan du bedst støtter den krænkede medarbejder.