Stafet på regionale arbejdspladser om psykisk arbejdsmiljø

I fem korte film og tilhørende FAQ fortæller regionale arbejdspladser om erfaringer med at iværksætte indsatser ift. at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

'Stafet på de regionale arbejdspladser om det psykiske arbejdsmiljø' fortæller i fem korte film og tilhørende artikler om erfaringer fra de regionale arbejdspladsers med at iværksætte indsatser ift. at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Den første film slutter med at regionen stiller et spørgsmål til den næste region, som ligeledes i deres film giv et spørgsmål videre til den næste region, og så fremdeles.

Region Midt om arbejdet med psykologisk sikkerhed
Fødselsområdet i Region Midtjylland fortælles om, hvordan de har arbejdet med psykologisk sikkerhed og det at turde lave fejl, tvivle og sige sin mening. Se filmen

Du kan få svar på spørgsmål om psykologisk sikkerhed på fødselsområdet i Region Midtjylland i denne pdf. QNA om_psykologisk_sikkerhed.pdf

Der er også et dialogspil, som du kan tage initiativ til, at I bruger. Spillet kan gøre det nemmere at få talt om følsomme temaer og problemer, fordi man ikke selv behøver at bringe temaer på banen. Dialogspil_om_psykologisk_sikkerhed.pdf

Region Hovedstaden - Mentor- og kompetenceprogram for nyuddannede jordemødre
Manglende fokus på trivsel og arbejdsvilkår gjorde, at fødeafdelingen på Hvidovre Hospital havde svært ved at rekruttere nye jordemødre. Udviklingen og implementeringen af et helt nyt mentorprogram har vendt skuden og i 2019 modtog afdelingen årets arbejdsmiljøpris.
Se film om mentor og kompetenceprogram

Læs mere om, hvad afdelinge gjorde: prrisvindende_mentorprogram_har_bragt_arbejdsglaeden_tilbage_hos_jordem_dre_i_r.pdf 

Region Nordjylland - indberetning af voldsomme episoder
Når man tager hånd om medarbejderen, tager man også hånd om beboerne. Det er læren, efter et nordjysk bosted for psykisk syge er begyndt systematisk at indberette voldsomme episoder og bruge dataene fra indberetningerne til at forbedre arbejdsmiljøet.
Se film om systematisk indberetning af voldsomme episoder

Her kan du læse om, hvordan bostedet gjorde: systematisk_brug_af_data_om_voldsomme_episoder.pdf

Region Syddanmark - Fælles akutmodtagelse
To påbud fik Region Syddanmark til at arbejde målrettet med at gøre arbejdsmiljøet bedre på Fælles Akut Modtagelsen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Det har givet medarbejderne ro, så der både er tid til patienterne og tid til at lære nyansat plejepersonale ordentlig op. Se film om at skabe ro

Læs mere om, hvordan FAM arbejde i forlængelse af påbud: paabud_fra_arbejdstilsynet_gav_ro.pdf

Region Sjælland
I Region Sjælland har man vist, at det er muligt at forebygge arbejdsulykker med vold i Psykiatri Øst ved at arbejde systematisk med Safewards i alle afdelinger. Antallet af voldelige episoder og fikseringer er nu nedbragt markant. Modellen har også positiv indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø.

Se film fra Psykiatri Øst om arbejdet med safeward

Du kan også læse med her region-sj-lland-har-nedbragt-antallet-af-voldelige-episoder-i-psykiatrien-med-hj-lp-fra-safewards-qa-002.pdf