Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH) 2018

DSR sætter fokus på sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø

I august 2018 gennemførte vi en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse (SATH). Indsamling af data løb henover august/september. Nu er vi i gang med at analyesere de indsamlede date, så resultaterne kan bruges til at sætte sygeplejerskers arbejdsmiljø i fokus.

Svarprocenten er på 63 og det er vi meget glade for. Tak til alle jer, der tog jer tid til at besvare spørgeskemaet. Vi ved, at det er omfattende og tidskrævende. I skal vide at jeres svar er meget betydningsfuldt i forhold til politisk at dagsordensætte sygeplejerskers arbejdsmiljø.

DSR gennemførte tilsvarende undersøgelser i 2002, 2007, 2012 og 2015. Den nye undersøgelse i år giver mulighed for at opdaterer vores viden på området.

Bag om SATH-undersøgelsen 2018

Oversigt over spørgsmålene i SATH 2018

Rapport fra undersøgelsen i 2012: Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker