Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH) 2020

DSR sætter fokus på sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø.

I februar 2020 gennemfører vi en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse (SATH). Indsamling af data løb henover februar/marts. Vi vil med de indsamlede data sætte sygeplejerskers arbejdsmiljø i fokus.

Vi håber så som muligt vil deltage i undersøgelsen. I skal vide at jeres svar er meget betydningsfuldt i forhold til politisk at dagsordensætte sygeplejerskers arbejdsmiljø.

DSR gennemførte tilsvarende undersøgelser i 2002, 2007, 2012, 2015 og 2018. Den nye undersøgelse i år giver mulighed for at opdaterer vores viden på området.