Sygeplejerskers arbejdsmiljø - SATH-databasen

I SATH-databasen er det muligt selv at hente resultater fra to undersøgelser af sygeplejerskers arbejdsmiljø (hhv. fra 2012 og 2015). Der indgår 23 arbejdsmiljødimensioner i databasen og en række baggrundsfaktorer som alder, arbejdsplads og sektor.

Du kan selv hente data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø i SATH-databasen
Hvis du er interesseret i sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø, har du mulighed for at selv at hente resultater fra Dansk Sygeplejeråds  SATH-undersøgelser fra 2012 og 2015 via SATH-databasen.

Der indgår  23 arbejdsmiljødimensioner SATH-databasen. Dimensionerne giver på hver deres måde et udtryk for sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø, og disse dimensioner er fordelt på følgende seks baggrundsfaktorer: Alder, geografi, sektor, arbejdspladstype, stilling og arbejdstid.

Videre til databasen klik her

Vær opmærksom på, at databasen kan være lidt længe om at åbne.  Når du har dannet de data, som du gerne vil brug, kan du udtrække resultaterne ved at højre-klikke på tabellen, og vælge udtræk til pdf.

På fanebladet 'Metode og forklaring' finder du en beskrivelse af undersøgelserne.

Har du spørgsmål til databasen, kan du kontakte Simon Martin Hansen på sha@dsr.dk