Mundbind og visir: Her er de godkendte

Mundbind og visir findes der mange af. Se beskrivelser af de mundbind og visirer, der er godkendte af Sundhedsstyrelsen til sundheds- og ældreområdet

Opdateret 7. februar 2022

Ikke alle værnemidler kan bruges til alt

Mundbind er det foretrukne ansigtsværnemiddel til at forebygge risikoen for covid-19-smitte, fordi de slutter tæt og filtrerer udåndingsluften. Men der kan være situationer eller forhold, der gør, at en maske og mundbind ikke er egnet. Her er et heldækkende ansigtsvisir det bedste alternativ. Der findes også visirer, der kun dækker mund og næse. Disse anbefales ikke i sundheds, - ældre og socialsektoren.

Visir slutter ikke tæt om ansigtet, og har derfor ikke samme filtrationsevne og sikkerhed som en maske, og det er vigtigt at være opmærksom på. Et heldækkende ansigtsvisir kan ikke bruges alene, hvis der er mistanke om eller påvist covid-19.

Se Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19

 

Godkendte og ikke godkendte mundbind/visir til sundhedspersonale


Godkendte mundbind og visir

  • Mundbind type II
  • Mundbind type IIR
  • Heldækkende ansigtsvisir, dvs. hagevisir er ikke godkendt i sundhedssektoren.
  • FFP2/3 masker

Ikke godkendte mundbind og visir

  • Mundbind type I (hvis du har patientkontakt) - administrativ personale, patienter, borgere og pårørende må bruge disse
  • Stofmundbind alle slags 
  • Visirer der ikke er heldækkende - patienter, borgere og pårørende må bruge disse
  • Hagevisir - patienter, borgere og pårørende må bruge disse

 

Ved mistanke om eller påvist covid-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der fra 1. februar 2022 fortsat anvendes ansigtsværnemidler i omsorgs, pleje- og behandlingslignende situationer, hvor der er tæt kontakt mellem patient/borger og personale. Det gælder for medarbejdere, patienter og besøgende på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud.

Kirurgiske mundbind type II og øjenbeskyttelse benyttes ved mistanke om eller påvist covid-19. Læs Statens Serum Instituts infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet covid-19 i sundhedssektoren

Ved aerosolgenererende procedurer skal der benyttes FFP2/3-maske. På nogle afdelinger vil der derfor være behov for hyppig og langvarigt brug af FFP2/3-masker: Du kan læse mere via dette link, hvis du bruger FFP2/3-masker mere 3 timer pr vagt: FFP-masker: Sådan bruger du dem

Handsker, øjenbeskyttelse, overtrækskittel og andre øvrige værnemider skal tages i brug, når gældende nationale infektionshygiejniske retningslinjer tilsiger dette.

Læs SSI: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren 

Læs SSI: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand

 

Mundbind skal overholde visse krav

CE-mærkede mundbind (kirurgiske mundbind) er produceret efter en industriel standard. Filtrationsevne dokumenteres via mundbindets evne til at filtrere bakterier. Herudover er der også krav til, hvor let det er at trække vejret gennem masken.

Regioner og kommuner køber massivt ind af værnemidler. Det arbejde er med til at forhindre, at lagerbeholdningen af værnemidler igen bliver kritisk. Det betyder også, at det ikke nødvendigvis er de samme slags, mundbind, der kommer fra gang til gang. Men alle partier bliver kontrolleret for, om de lever op til dansk standard og kvalitet. CE-mærkningen efterfølges altid af et registreringsnummer for det uafhængige prøvningsinstitut, der er ansvarlig for den løbende kvalitetskontrol af værnemidlet.

Hvad angår indholdsstoffer i mundbind og andet medicinsk udstyr, er der i henhold til gældende lovgivning for medicinsk udstyr krav om at udstyret skal konstrueres og fremstilles således, at indholdet af potentielt skadelige stoffer, begrænses mest muligt. Der kan dog være tilfælde, hvor problematiske stoffer i CE-mærket medicinsk udstyr må accepteres, hvis stofferne er afgørende for udstyrets funktion og stofferne ikke kan erstattes af alternative og mindre skadelige stoffer. Dette skal fabrikanten evaluere og dokumentere i deres risk/benefit analyse.

 

Indberet hændelser med mundbind og andet medicinsk udstyr til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever gener ved brug af værnemidler, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, så kan de hjælpe med fx at sætte fokus på forebyggelse af gener, indberetning af arbejdsskader og opfordre dig til at blive udredt for dine lidelse. De kan ligeledes bringe det til leder og videre ind i MED-systemet, samt kontakte arbejdsmiljøorganisationen.

Hvis I er flere der oplever, at særligt et mærke af kirurgiske mundbindbind giver gener, kan du/I indberette hændelser med medicinsk udstyr via en formular på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: Lægemiddelstyrelsen: Indberetning af hændelser

Af hensyn til deres sagsbehandling, har de brug for så mange oplysninger som muligt om det pågældende udstyr. For mundbind, kan det bl.a. være en stor hjælp med billededokumentation af alle pakningens sider, så de kan identificere fabrikanten, produktnavn, referencenumre, LOT numre m.m.

Du kan finde yderligere information om hændelser med medicinsk udstyr i Vejledning til driftsansvarlige for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medicinsk udstyr om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr på Retsinformation.dk

Det mener DSR om arbejdsmiljø og mundbind