Overordnet om værnemidler

Her finder du information om arbejdsgivers ansvar, hudproblemer kan forværres ved brug af værnemidler og indberetning af medicinsk udstyr til Lægemiddelstyrelsen

Mundbind/ansigtsmasker, handsker og engangsovertrækskittel findes der mange forskellige af, og det kan være vanskeligt at finde rundt i. Din arbejdsplads skal følge de nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (SST) og Statens Serum Institut (SSI) i forhold til både brug af værnemidler og andre foranstaltninger, der mindsker smitterisiko.

Der er forskel på hvilke værnemidler, der skal bruges i forskellige situationer. For at vide præcist hvad du skal bruge i forhold til de forskellige infektioner og vira, kan du kontakte den der er hygiejneansvarlig på din arbejdsplads og/eller hygiejneorganisationen. Du kan også finde information i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og Infektionshygiejniske Retningslinjer for sundhedspersonale ifm. covid-19.

Når du skal bruge værnemidler, er det ligeledes vigtigt, at du er korrekt instrueret i brug, samt har indblik i hvilke arbejdsmiljømæssige udfordringer der kan være. Det kan fx være hud-, åndedræts- eller hovedpinegener. Det er den lokale arbejdsmiljøorganisation og ledelse der har det overordnet ansvar for, at du kan gå sikkert og sundt på arbejde. 

Du kan som sygeplejersker være med til at bidrage til hvordan i løser udfordringerne lokalt. Hvis du oplever gener, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, så kan de fx hjælpe med at sætte fokus på forebyggelse af gener, indberetning af arbejdsskader og opfordre dig til at blive udredt for dine lidelse. De kan ligeledes bringe det til leder og videre ind i MED-systemet, samt kontakte arbejdsmiljøorganisationen. 

Hyppigt brug af værnemidler og daglig håndvask kan slide på huden, og nogle kan opleve en forværring i udslæt, eksem eller ligefrem allergi. Du kan via linket læse mere om Sund hud, samt forebyggelse, indberetning af arbejdsskader og udredning af en lidelse. Du eller de tillidsvalgte kan også kontakte DSR, hvis I ikke oplever at kunne løse det lokalt, herved kan DSR forsøge at hjælpe. 

Læs også: FFP-masker: Sådan bruger du dem         

 

Arbejdsgiver skal sikre og har pligt til, at sørge for:

  • Kortlægge risikoen for, at medarbejdere kan blive udsat for smitte med en virus eller bakterie fra patienter, borgere, pårørende eller kolleger
  • Iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan beskytte medarbejderne mod smitterisiko. Herunder, når du færdes på kontorer, i frokoststue, i konferencerum, etc.
  • Relevante værnemidler er tilgængelige
  • Eventuelle belastninger ved brugen af værnemidler håndteres målrettet og lokalt. Fx ved tilrettelæggelse af flere pauser, instruere i forebyggelse af gener, stille hudplejemidler til rådighed, etc.
  • Medarbejderne er oplært i korrekt anvendelse af værnemidler

Læs om retningslinjer og andre materialer til ledere og ansatte i sundheds- og ældresektoren samt ved indsatser til socialt udsatte​

Se video om korrekt på- og aftagning af værnemidler fra Sygehus Sønderjylland

 

Indberet hændelser med mundbind og andet medicinsk udstyr til Lægemiddelstyrelsen

Sygeplejersker og andre sundhedspersoner kan indberette hændelser med medicinsk udstyr via en formular på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: Lægemiddelstyrelsen: Indberetning af hændelser

Af hensyn til deres sagsbehandling, har de brug for så mange oplysninger som muligt om det pågældende udstyr. For mundbind, kan det bl.a. være en stor hjælp med billededokumentation af alle pakningens sider, så de kan identificere fabrikanten, produktnavn, referencenumre, LOT numre m.m.

Du kan finde yderligere information om hændelser med medicinsk udstyr i Vejledning til driftsansvarlige for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medicinsk udstyr om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr; på: Retsinformation.dk

Hvad angår indholdsstoffer i mundbind og andet medicinsk udstyr, er der i henhold til gældende lovgivning for medicinsk udstyr krav om at udstyret skal konstrueres og fremstilles således, at indholdet af potentielt skadelige stoffer, begrænses mest muligt. Der kan dog være tilfælde, hvor problematiske stoffer i CE-mærket medicinsk udstyr må accepteres, hvis stofferne er afgørende for udstyrets funktion og stofferne ikke kan erstattes af alternative og mindre skadelige stoffer. Dette skal fabrikanten evaluere og dokumentere i deres risk/benefit analyse.