Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen (APV) kan forbedre arbejdsmiljøet.

APV er en rigtig god idé

Arbejdspladsvurderingen (APV) er både en lovbunden opgave og en rigtig god idé, når man ønsker at forbedre arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads.

 

APV udarbejdes for

 • at finde ud af, om der er problemer med arbejdsmiljøet.
 • at kortlægge, hvor problemerne findes.
 • at identificere løsninger på problemerne.
 • at aftale hvem der har ansvaret for, at problemerne løses.
 • at aftale, hvordan og hvornår der følges op på at løsningerne har virket og problemerne er løst.

Det er afgørende

 • at APV indsatsen prioriteres højt
 • at både ledelse og medarbejdere deltager aktivt og konstruktivt i indsatsen
 • at der afsættes tilstrækkelig tid til indsatsen
 • at arbejdspladsen søger for, at tilstrækkelig viden og færdigheder til er stede for at kunne gennemføre APV processen med et brugbart resultat

Overvejelser inden APV processen

 • Hvilke mål sætter vi os for vores APV arbejde (f.eks. for arbejdsmiljøet, for selve APV indsatsen, for sygefraværet osv.)?
 • Hvordan vil vi inddrage medarbejdere og ledere undervejs i APV processen?
 • Hvordan vil vi kommunikere om APV undervejs i processen (nyhedsbrev, personalemøder, opslagstavler osv.)?
 • Hvor og hvornår henter vi hjælp fra andre undervejs?
 • Hvordan vil vi formidle vores resultater (opad, nedad, til siden)?
 • Hvordan og hvornår evaluerer vi vores APV indsats, så APV processen bliver endnu bedre næste gang?