Beregning af strejkeunderstøttelse

Få overblik over, hvordan vi beregner din strejkeunderstøttelse og laver din slutafregning. Se også hvad du skal gøre, hvis du har modtaget for meget i strejkeunderstøttelse og skal betale tilbage.

Aktuelt om for meget modtaget strejkeunderstøttelse

Vi har udsendt opkrævninger ud til de medlemmer, der har modtaget for meget strejkeunderstøttelse, og det kan give anledning til spørgsmål. Vi har derfor forsøgt at samle svarene på de mest stillede spørgsmål om tilbagebetaling af for meget udbetalt strejkeunderstøttelse:

Hvorfor indkræve tilbagebetalingen nu?
Vi ville meget gerne have klaret tilbagebetalingen tidligere, men det har desværre taget længere tid end beregnet at få behandlet slutafregningerne, og derfor sker det først nu.

Hvornår skal beløbet betales?
Det beløb, som opkræves, skal først betales ved udgangen af januar, og der er mulighed for at afdrage beløbet over 12 måneder.

Hvorfor har I ikke regnet mere præcist, så der ikke var et mellemværende?
En del af udregningerne var baseret på estimater. F.eks. har en del medlemmer vurderet, at de havde et lavere antal timer i nødberedskabet, end det så har vist sig i deres lønsedler efterfølgende. Dertil komme skattetræk og fradrag, der er forskellige.

Hvorfor trækker I det ikke over kontingentet?
Beløbene er meget forskellige modsat kontingentopkrævningen, der er ens for alle. Der er også den forskel, at kontingentet er fradragsberettiget og omhandler samtlige medlemmer. Strejkeunderstøttelsen omhandler færre medlemmer og er skattepligtigt.

Hvad hvis jeg ikke kan betale?
Hvis du ikke kan betale det fulde beløb inden betalingsfristen, så kontakt ok21beregning@dsr.dk. Det er muligt at opdele betalingen i flere rater.

 

Sådan beregner vi din strejkeunderstøttelse

Når du har søgt om strejkeunderstøttelse, modtager du en mail fra os med det beregnede beløb.

Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan vi beregner din strejkeunderstøttelse og laver din slutopgørelse i de tilfælde, hvor du enten får et beløb udbetalt, får 0 kroner udbetalt eller skal tilbagebetale et beløb.

DSR’s hovedbestyrelse har vedtaget at medlemmer, der skylder under 1000 kr., bliver fritaget for tilbagebetaling af strejkeunderstøttelse til garantifonden.

I beregningen vil du kunne se, hvad du har manglet at få udbetalt i løn under strejken. Dette beløb dækker over forskellen mellem din gennemsnitsløn pr. måned og lønnen for dit arbejde i nødberedskabet. 

Vi har udregnet lønnen på baggrund af de timer i nødberedskabet, som du har oplyst i din ansøgning om strejkeunderstøttelse, samt de konkrete udbetalinger for præsteret arbejde i nødberedskab, der fremgår af de lønsedler, du har medsendt.

 

Et eksempel, hvor du får 0 kr. i udbetaling

Vi har beregnet din gennemsnitsløn pr. måned til kr. 38.055 ud fra lønningerne i marts, april og maj. Disse lønninger er (efter regulering for bl.a. ferietillæg og særlig feriegodtgørelse) hhv. kr. 40.241, 36.485 og 37.439.

Beregning for august

 1. Løn fra arbejdsgiver for juli + august: kr. 76.110.
  (A) Løn for juli og august er din gennemsnitsløn x 2
 2. Løn fra arbejdsgiver før konfliktstart trække fra: - kr: 38.731
  (B) Løn før konfliktstart er den løn vi har beregnet du samlet har fået fra din arbejdsgiver før konflikten, og kan være udregnet på baggrund af flere lønsedler.
 3. Løn fra arbejdsgiver i nødberedskab, juli trækkes fra: - kr. 3.400,41.
  (C) Løn i nødberedskab for juli er baseret på den dokumentation der er indsendt for løn modtaget fra din arbejdsgiver for arbejdet i nødberedskab. Vi kan have beregnet beløbet manuelt hvis der ikke er en lønseddel der præcis matcher perioden, eller valgt en lønseddel der tilnærmelsesvis rammer perioden, for at du kan genfinde tallet.
 4. Løn fra arbejdsgiver i nødberedskab, august trækkes fra: - kr. 21.971,71
  (D) Løn i nødberedskab i august er et beregnet felt, der baserer sig på det antal timer du har angivet du arbejder i nødberedskab i august x en beregnet timesats.
 5. Manglende løn fra arbejdsgiver bliver da = 12.006,88. (E = A-B-C-D)
  Manglende løn er udregnet som forskellen mellem lønnen for juli og august fratrukket løn før konfliktstart og nødberedskab i juli og august.
 6. Herefter fratrækkes AM-bidrag (8 %): - kr. 0.960,55.
  (F = E*0,08) Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag foretages da der ikke skal indeholdes arbejdsmarkedsbidrag af strejkeunderstøttelse.
 7. Manglende løn fra arbejdsgiver fratrukket AM-bidrag bliver da =11.046,33
  (G = E-F) Samlet udbetaling er manglende løn der er reduceret med arbejdsmarkedsbidraget.
 8. Hvis du har fået for meget udbetalt fra DSR i juli, afregnes dette: - kr. 11.994,96.
  Afregningen kan fx skyldes forkert indtastede timer i nødberedskab, for meget udbetalt af arbejdsgiver, tilbagebetaling af aconto-beløb i juli. 
 9. Beregnet strejkeunderstøttelse fra DSR = - kr. 948,63.
  NB: Da beløbet ikke er positivt, bliver udbetalingen sat til kr. 0,00
  (I = G-H) Beløbet til udbetaling før a-skat er udregnet som forskellen mellem den samlede manglende udbetaling du skal have for både juli og august måned.

 

Et eksempel, hvor du får et beløb til udbetaling

Vi har beregnet din gennemsnitsløn pr. måned til kr. 45.310,00 ud fra lønningerne i marts, april og maj. Disse lønninger er (efter regulering for bl.a. ferietillæg og særlig feriegodtgørelse) hhv. 57.055,00, 41.145,00 og 37.730,00 kr.

Beregning for august

 1. Løn fra arbejdsgiver for juni til august: kr. 135.930,00
  (A) Løn for juni, juli og august er din gennemsnitsløn x 3
 2. Løn fra arbejdsgiver før konfliktstart trækkes fra: - kr. 39.387,00.
  (B) Løn før konfliktstart er den løn, vi har beregnet, du samlet har fået fra din arbejdsgiver før konflikten, og kan være udregnet på baggrund af flere lønsedler.
 3. Løn fra arbejdsgiver i nødberedskab, juni trækkes fra: - kr. 14.692,00
  (C1) Løn i nødberedskab for juni er baseret på den dokumentation der er indsendt for løn modtaget fra din arbejdsgiver for arbejdet i nødberedskab. Vi kan have beregnet beløbet manuelt hvis der ikke er en lønseddel der præcis matcher perioden, eller valgt en lønseddel der tilnærmelsesvis rammer perioden, for at du kan genfinde tallet.
 4. Løn fra arbejdsgiver i nødberedskab, juli trækkes fra: - kr. 16.120,53
  (C2) Løn i nødberedskab for juli er baseret på den dokumentation der er indsendt for løn modtaget fra din arbejdsgiver for arbejdet i nødberedskab. Vi kan have beregnet beløbet manuelt hvis der ikke er en lønseddel der præcis matcher perioden, eller valgt en lønseddel der tilnærmelsesvis rammer perioden, for at du kan genfinde tallet.
 5. Løn fra arbejdsgiver i nødberedskab, august trækkes fra: - kr. 24.392,91
  (D) Løn i nødberedskab i august er et beregnet felt, der baserer sig på det antal timer du har angivet du arbejder i nødberedskab i august x en beregnet timesats.
 6. Manglende løn fra arbejdsgiver bliver da: = kr. 41.337,56 (E = A-B-C1-C2-D)
  Manglende løn er udregnet som forskellen mellem lønnen for juli og august fratrukket løn før konfliktstart og nødberedskab i juli og august.
 7. Herefter fratrækkes AM-bidrag (8 %): - kr. 3.307,01 
  (F = E*0,08) Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag foretages da der ikke skal indeholdes arbejdsmarkedsbidrag af strejkeunderstøttelse.
 8. Manglende løn fra arbejdsgiver fratrukket AM-bidrag bliver da =38.030,56 kr.
  (G = E-F) Samlet udbetaling er manglende løn der er reduceret med arbejdsmarkedsbidraget.
 9.  Afregnet fra DSR for juni: kr. 0.000,00.
 10. Afregnet fra DSR for juli: kr: -23.203,75
 11. Beregnet strejkeunderstøttelse for august=14.826,81

 

Eksempel, hvor du skal tilbagebetale et beløb

Slutafregning for hele strejkeperioden.

 1. Samlet løn baseret på gennemsnitsløn = kr. 64.308,15
 2. Minus løn fra arbejdsgiver før konfliktstart (juni) - kr.14.684,10
 3. Minus løn fra arbejdsgiver efter konfliktafslutning (august) - kr. 1.614,51
 4. Minus løn fra arbejdsgiver, nødberedskab i konfliktperioden - kr. 27.809,36
 5. Korrektion for lønregulering +  kr. 0.496,24
 6. Manglende løn i alt = kr. 20.696,42
 7. Minus korrektion for AM-bidrag (8 %) - kr. 1.655,71
 8. Løn til afregning = kr. 19.040,71
 9. Minus afregnet fra DSR for juni - kr. 3.762,40
 10. Minus afregnet fra DSR for juli - kr. 7.406,95
 11. Minus afregnet fra DSR for august - kr. 8.979,83
 12. Til endelig afregning = - kr. 1.108,47 (minusbeløb til tilbagebetaling)

Pension

I løbet af strejken vil der kun blive indbetalt pension fra arbejdsgiver for de timer, som man har i nødberedskabet. DSR vil ved strejkens afslutning indbetale til pensionsselskabet PKA, svarende til at man i strejkeperioden har fået sædvanlige pensionsindbetalinger.

Det betyder, at der først efter konfliktens afslutning vil blive afregnet pension af din strejkeunderstøttelse. Pensionen vil derfor ikke fremmgå af din lønseddel, som du modtager fra DSR, eller i ovenstående beregning.