Arbejde med smittede patienter under covid-19: Sådan er du stillet

Pleje og kontakt med coronasmittede patienter og borgere er hverdag for mange sygeplejersker. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal arbejde med coronasmittede patienter

Opdateret 1. februar 2022

Det får du på denne side

Sikkerheden skal være i orden, når du arbejder med covid-19 mistænkte eller påvist smittede patienter og borgere. Her på siden kan du finde vejledninger og retningslinjer for sundhedspersonalets brug af værnemidler i arbejdet med covid-19. Du kan også blive klogere på, hvad du skal gøre, hvis du oplever, at der ikke er nok værnemidler på din arbejdsplads, eller at sikkerheden ikke er tilstrækkelig.

Her kan du læse om

Anbefaling om ansigtsværnemidler fra 1. februar

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der fra 1. februar 2022 fortsat anvendes ansigtsværnemidler i omsorgs, pleje- og behandlingslignende situationer, hvor der er tæt kontakt mellem patient/borger og personale. Dette anbefales for at beskytte personer, der kan være i øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19, men også for generel smitteforebyggelse og opretholdelse af kritiske funktioner på sundheds,- ældre og socialområdet.

Anbefalingen gælder generelt i situationer med tæt kontakt på sundheds- og ældreområdet og visse dele af socialområdet, hvor der er borgere i øget risiko for alvorligt forløb.

Anbefalingerne gælder også for personale, der har tæt kontakt til personer, der kan være i øget risiko for et alvorligt forløb i personens eget hjem, eksempelvis i hjemmeplejen, på beboeres egne værelser på plejehjem, lægebesøg i eget hjem mv.

Hidtidige lovgivningsmæssige krav om brug af mundbind og visir bortfalder 31. januar 2022. Arbejdsgiver kan dog indenfor rammerne af almindelige arbejdsretslige og arbejdsmiljømæssige principper fortsat stille krav til personalets brug af værnemidler.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at alle besøgende på hospitaler, plejehjem, sociale tilbud mv. fortsat bærer mundbind eller visir samt har gyldigt coronapas.

Se SSTs anbefalinger om ansigtsværnemidler og andre smitteforebyggende tiltag, når der ikke er påvist eller mistanke om covid-19

Se SSTs vejledning om forebyggelse af smitte med covid-19 på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen 

Du finder en samlet oversigt over steder, hvor der er krav om coronapas og mundbind på coronasmitte.dk , der løbende opdateres.

Retningslinjer fra myndighederne og arbejdspladsen skal du følge

Sygeplejersker, der skal arbejde med coronasmittede patienter og borgere eller ikke-mistænkte i risikogruppen kan holde sig opdateret om bl.a. håndtering af patienter, smittebeskyttelsesudstyr mm. på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

SSTs retningslinjer og materiale til personale i sundheds- og ældresektoren

Du skal også holde dig opdateret på retningslinjerne på din arbejdsplads. Hvis retningslinjerne ikke er der, skal du efterspørge dem af din ledelse.


Værnemidler og sikkerhed har din arbejdsgiver ansvar for

Værnemidler skal være til rådighed, hvis sygeplejersker skal yde sygepleje til en mistænkt/påvist smittet patient eller borger, samt når der ikke er påvist eller mistanke om covid-19.

Værnemidler skal være til rådighed uanset, om du arbejder på det regionale eller kommunale område. Værnemidler er med til at sikre, at sygeplejen kan udføres uden, at du risikerer at smitte andre patienter og kollegaer. Manglende sikkerhedsforanstaltninger skal du informere din nærmeste leder om.

Kontakt din AMiR, TR, din lokale DSR-kreds eller arbejdsmiljø- og hygiejneorganisation, hvis du er i tvivl.

Se DSRs sider om godkendte værnemidler

 

Arbejdsmiljøloven gælder uændret

Arbejdsgiver skal sikre medarbejderne et sikkert og sundt arbejdsmiljø og skal risikovurdere og vurdere behov for værnemidler med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Din arbejdsgiver har ansvaret for løbende at afdække, om der er en risiko for sikkerhed og sundhed.

Er der en risiko, skal arbejdsgiver iværksætte effektive foranstaltninger. Det betyder, at arbejdsgiver med afsæt i gældende retningslinjer skal tage stilling til, hvornår der er behov for anvendelse af værnemidler, bl.a. engangsovertrækskittel, adgang til masker/visir og handsker.

Læs arbejdsgiveres ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren 

 

Afstand, hygiejne og rengøring på arbejdspladsen

Din arbejdsgiver har et generelt ansvar for at forebygge og håndtere smitte på arbejdspladsen. De generelle råd til forebyggelse af smitte findes her: Råd og regler (coronasmitte.dk)

Kontakt din AMiR, TR, DSR-kreds eller den lokale arbejdsmiljø- og hygiejneorganisation, hvis du vurderer, at din arbejdsgiver ikke forebygger smitte på arbejdspladsen.