Arbejdsskader ved covid-19: Sådan anmelder du

Coronavirus kan anmeldes som arbejdsskade, hvis det kan påvises, at du har været syg med covid-19 i forbindelse med dit arbejde. Læs videre og bliv klogere på, hvornår coronavirus kan anmeldes som arbejdsskade og hvem, der skal anmelde skaden.

Opdateret 1. februar 2022

Det får du på denne side

Sygdom med covid-19 kan du anmelde som arbejdsskade. På denne side kan du blive klogere på, hvem der skal anmelde arbejdsskaden og om, den skal meldes som ulykke eller erhvervssygdom. Siden giver også svar på om, covid-19 har indflydelse på behandlingen af dine andre arbejdsskadesager. 

Her kan du læse om:

Coronavirus kan være en arbejdsskade

Sygdom med covid-19 kan efter en konkret vurdering anerkendes som en arbejdsskade. Det viser en vejledning fra Arbejdstilsynet, som beskæftigelsesministeriet første gang offentliggjorde 22. april 2020, og som senere er blevet erstattet af en ny vejledning i juni 2021. 

Arbejdsskade med coronavirus kræver, at du kan påvise, at du har været syg med diagnosen covid-19. Det kræver også, at du kan påvise en konkret smitte eller smitterisiko over en periode i forbindelse med sit arbejde, og at du efterfølgende er blevet syg.

Læs Beskæftigelsesministeriets vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19

 • Tidspunkt for hvornår man startede med at arbejde med corona-patienter
 • Om man har arbejdet med én eller flere corona-patienter
 • Arbejdsopgaver i forhold til arbejde med corona-patienter
 • Konkrete episoder med øget smitterisiko
 • Den tidsmæssige udstrækning af arbejdet med corona-patienter
 • Kendskab til smittede kollegaer
 • Hvornår man første gange udviklede symptomer på covid-19, og hvilke samlede symptomer man har haft løbende
 • Tidspunkt for samtale med arbejdsgiver eller læge om henvisning til test
 • Hvornår man fik stillet diagnosen covid-19 og dato for sygemelding
 • Hvilke forholdsregler man har taget i sit privatliv for at undgå smitte med covid-19

Sygdom med covid-19 kan være erhvervssygdom eller ulykke

Sygdom med covid-19 efter smitte på dit arbejde kan du anmelde som arbejdsskade, da det fortsat er ukendt hvilke helbredsmæssige konsekvenser coronavirus kan få på længere sigt. Det er enten lægen eller din arbejdsgiver, som skal anmelde covid-19 som arbejdsskade. Anmeldelsen kan du også selv lave, hvis tilfældet ikke bliver anmeldt af behandlende læge eller arbejdsgiver.

Erhvervssygdom eller ulykke kan sygdom med covid-19 anmeldes som. : 

 • Erhvervssygdom: Læge skal anmelde covid-19 som erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Sygdom med covid-19 er en erhvervssygdom, hvis du ikke kan pege på én bestemt hændelse eller konkret forøget risiko inden for 5 dage. Det kan også være, at du over en længere periode (5 dage eller mere) har været i kontakt med covid-19 smittede personer eller mange forskellige, der potentielt kan være smittede personer.
 • Ulykke: Arbejdsgiver skal anmelde sygdom med covid-19 som ulykke. Mener du, at du er smittet med coronavirus i forbindelse med én konkret hændelse eller påvirkning inden for 5 dage, så skal det anmeldes som en ulykke. Du skal være opmærksom på, at en anmeldt ulykke som udgangspunkt behandles af arbejdsgivers forsikringsselskab og senere kan blive oversendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der er tale om senfølger. 

Anmeld sygdom med covid-19 som erhvervssygdom eller ulykke
 

2. gangs smitte som følge af arbejdet kan også være en arbejdsskade

Sygdom efter 2. gangs covid-19 smitte på dit arbejde kan du også anmelde som en arbejdsskade. 

Dette også selvom du allerede har en verserende eller afsluttet arbejdsskadesag om tidligere arbejdsrelateret covid-19 smitte og senfølger heraf.

Det er ikke samme sag.

Se om anmeldelse i de øvrige afsnit på denne side, og kontakt DSR, hvis du har spørgsmål til behandlingen af din arbejdskadesag 
 

Arbejdsskaden skal anmeldes hurtigt og grundigt

Det er vigtigt, at din anmeldelse sker hurtigst muligt efter udsættelse og sygdom, særligt fordi, at væsentlige oplysninger til brug for anmeldelsen erfaringsmæssigt huskes bedst tættest på udsættelse og sygdom. Det er også væsentligt, at fx diagnose, forløbet omkring udvikling af symptomer og din arbejdsmæssige udsættelse i relation til covid-19 smitte er beskrevet grundigt i anmeldelsen.

Ved spørgsmål omkring anmeldelse kan du i første omgang henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) eller tillidsrepræsentant (TR) på arbejdspladsen og derudover kan DSR hjælpe dig med behandlingen af din arbejdsskadesag.

DSR kan hjælpe dig med behandlingen af din arbejdsskadesag
 

Corona påvirker ikke andre arbejdsskadesager

Corona har ikke betydning for behandlingen af andre arbejdsskadesager hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er derfor vigtigt, at du fortsat reagerer på frister fastsat af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen. Kommer du ud for en ny ulykke på dit arbejde er det også vigtigt, at denne skade anmeldes hurtigst muligt.

DSR anbefaler altid lægekontakt hurtigst muligt efter en arbejdsskade, bl.a. med henblik på dokumentation for sygemelding og fysiske eller psykiske følger efter en arbejdsskade. Går der længere tid inden, du kan blive set af en læge, kan du altid overveje alternative løsninger til lægelig dokumentation af en arbejdsskade, fx via e-mail- eller telefonkonsultation med lægen.